Cellandas växter i mörker? | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Naturkunskap 1b
  • A
  • 8
  • 1431
  • PDF

Cellandas växter i mörker? | Labbrapport

En labbrapport som handlar om cellandning. Laborationen undersöker frågeställningen: Cellandas växter i mörker? Detta undersöks genom att bland annat vattenpest utsätts för olika grader av mörker och ljus.

Lärarens kommentar

Hade en del småmissar som jag inte har korrigerat. Bland annat är teoridelen inte tydligt kopplat till laborationen och tendens till diskussion redan i resultat delen.

Elevens kommentar

Föreslår en starkare koppling mellan teoridel och laboration.

Innehåll

Cellandas växter i mörker?

1. Inledning
1.1 Syfte
1.2 Teori
1.2.1 Fotosyntes
1.2.2 Respiration
1.2.3 pH-indikator
2. Utförande
2.1 Material
2.2 Kemikalier
2.3 Metod
3. Hypotes
4. Resultat
5. Diskussion och slutsatser
5.1 Diskussion av provresultat
5.2 Felkällor
5.3 Alternativ metod
5.4 Verklighetsförankring
6. Referenser

Utdrag

2. Utförande

2.1 Material
3st Vattenpest á 3cm
3st Provrör
Aliminiumfolie
Vatten

2.2 Kemikalier
Bromtymolblått (BTB)

2.3 Metod
Provrören fylldes till hälften med vatten. Därefter tillsattes fyra droppar BTB i vardera provrör och färgförändringar noterades. De tre utskotten placerades i provrören och provrörsmynningen täcktes med hjälp av folie. Provrör 1 placerades sedan under en ljuskälla med konstant ljus, en skrivbordslampa. Provrör 2 placerades i ett fönster med ljus under dagen och mörker under natten. Provrör 3 ställdes i ett mörkt skåp. Provrören stod på respektive plats under tre dygn och resultaten avlästes innan solen gått upp... Köp tillgång för att läsa mer

Cellandas växter i mörker? | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.