Cellandning hos jäst | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Biologi 2
 • Inget betyg givet
 • 4
 • 1356
 • PDF

Cellandning hos jäst | Labbrapport

En utförlig labbrapport med illustrationer, där laborationen syftar till att undersöka om jäst för söta degar är mer effektiv än vanlig jäst när det gäller att bryta ner socker. Jästens cellandning, det vill säga processen där jästen bryter ner glukos, undersöks därför i laborationen.

Innehåll

Vanlig jäst eller jäst för söta degar

- Inledning
- Material och metod
- Resultat
- Diskussion
- Källförteckning

Utdrag

Material och metod:

Vi använde oss av:
6 st 100 ml bägare
1 st 250 ml bägare
märkpenna
glasstav
termometer
pH-mätare
våg och bullformar
vattenbad (37 oC)
fingervarmt vatten (ca 38 grader)
ca 6 g vanlig jäst (1/8 jästpaket)
ca 6 g jäst för söta degar
Dextropur (D-glukos)
mätglas (50 ml)
sprutflaska med avjonat vatten
sked

Vi märkte bägarna med siffrorna 1-6. Sedan tillsatte vi 50 ml ca 37 oC vatten i varje bägare och mätte temperaturen. Därefter vägde och tillsatte vi 10 g Dextropur i första, tredje och sjätte bägaren. Efter det vägde vi 2 x 3 g vanlig jäst och 2 x 3g jäst för söta degar i bullformar, och tillsatte vanlig jäst i den första och andra bägaren och jäst för söta degar i den femte och sjätte bägaren (se bild under). Sedan ställde vi bägarna i vattenbadet, blanda om och mätte pH och temperatur (tid 0) i alla sex bägare, och antecknade värdena. Denna mätning upprepade vi efter 10, 20 och 30 minuter i mitten av bägarna och antecknade... Köp tillgång för att läsa mer

Cellandning hos jäst | Labbrapport

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  tack så myckettttttttttttttt
 • 2015-05-02
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bra, informativ och strukturerad!
 • 2016-09-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  jätte bra skrivet....