Cellandningen och fotosyntesen | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Naturkunskap 1b
  • Inget betyg givet
  • 1
  • 291
  • PDF

Cellandningen och fotosyntesen | Sammanfattning

En kort sammanfattning på en sida av fotosyntes och cellandning. Sammanfattningen illustrerar dessa båda fenomen i text såväl som med bilder.

Notera att källhänvisning saknas.

Innehåll

Fotosyntesen
Cellandningen

Utdrag

Fotosyntesen sker oftast i dem gröna delarna på en växt (oftast bladen). Gröna växter, vissa bakterier och alger innehåller det gröna växtfärgämnet klorofyll(som ger växter deras gröna färg) som kan absorbera ljusenergi (solenergi). Klorofyllet är samlat i växternas och algernas kloroplaster, det är i dem gröna kloroplasterna som fotosyntesen sker i. Organismerna fångar upp ljusenergi och omvandlar den till socker( kemisk bunden energi) och av de mindre energirika molekylerna skapas vatten och koldioxid.
Vatten kan t.ex. växten suga upp genom sina rötter och koldioxid kan växten få från luften. Vatten och koldioxid innehåller tillsammans mer syre än vad t.ex. växten... Köp tillgång för att läsa mer

Cellandningen och fotosyntesen | Sammanfattning

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-04-07
    Bra och fullt beskrivning