Celldelningsfaser hos lök | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Biologi 1
 • C
 • 4
 • 1374
 • PDF

Celldelningsfaser hos lök | Labbrapport

En labbrapport vars syfte är att undersöka olika celldelningsfaser hos lök. I laborationen används saltsyra- och orcein-lösning.

Innehåll

Tillväxt hos lök

- Inledning
- Teori
- Material, kemikalier samt utförande
- Frågeställning
- Hypotes
- Resultat
- Diskussion/Felkällor
- Källor

Utdrag

Materiel: gul lök, orceinlösning, saltsyra (2M), glasstav, preparernål, skalpell, pincett, mikroskop, vattenbad 38ºC, pappershanddukar

Metod:
1. Jobba två och två
2. Bryt av 2 rottrådar (obs! tag bort hela rottråden från löken!) och kapa av 5 mm av spetsen (spara!) med skalpell, släng resten.
3. Lägg rotspetsarna i ett provrör och fyll på med 1-2 cm av saltsyra- och orcein-lösningen. Rotspetsarna skall vara täckta av lösningen. Värm i vattenbad 10 minuter. Orceinet färgar nu DNA mörkrött och saltsyran mjukar upp växtcellens cellvägg (cellulosa) så att orceinet kan tränga in i cellen.
4. Rengör två objektglas. Lägg en droppe orceinlösning + en rotspets på varje glas. Sönderdela rotspetsen ordentligt i färgen med hjälp av en preparernål. Håll gärna på och "picka" några minuter. Det blir bättre infärgning då.
5. Låt orceinet verka i 5 minuter.
6. Lägg på ett täckglas och ovanpå detta en pappershandduk, så att en av täckglasets kanter syns.
7. "Squasha", dvs sprid ut materialet till ett tunt skikt genom att pressa ordentligt med tummen rakt uppifrån på täckglaset. Stå upp vid bänken så får du mer kraft vid "squashningen".
8. Studera preparatet i mikroskop. Har du TUR så hittar du celler som håller på att dela sig.
9. Rita av de celler som du ser och visa med pilar vad det är man ser i dina bilder... Köp tillgång för att läsa mer

Celldelningsfaser hos lök | Labbrapport

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-01-24
  Skriven av Studerande på Termin 4
  jättebra skriven samt bra ide och innehåll
 • 2016-03-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  bra och välutvecklad rapport
 • 2018-12-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  bra