Cellens metabolism | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • C
  • 2
  • 393
  • PDF

Cellens metabolism | Sammanfattning

En en kort sammanfattning som redogör för cellers ämnesomsättning och de olika stegen i cellandningsprocessen.

Notera att källhänvisning saknas.

Lärarens kommentar

Högsta betyget på denna uppgift är C.

Utdrag

Cellandningen sker i tre steg och glykolysen är den första delen i cellandningens process. Processen sker i cytoplasman, och under glykolysen bryts glukosen ner till ännu mindre och energifattigare föreningar. Dessa nya föreningar kallas för pyruvat. Glukosen som består av 6 kolatomer spjälkas och bildar istället två stycken 3-koliga pyruvat föreningar. När nedbrytningen sker frigörs... Köp tillgång för att läsa mer

Cellens metabolism | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.