Cellens uppbyggnad | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Naturkunskap 1b
  • A
  • 9
  • 2773
  • PDF

Cellens uppbyggnad | Frågor och svar

Frågor och utförliga svar om cellens uppbyggnad och komponenter. Eleven svara på följande frågor:

1. När det gäller celler skiljer man på prokaryota och eukaryota celler. Vad finns det för likheter respektive skillnader mellan dessa?

2. När det kommer till eukaryota celler så delas dessa upp i växtceller och djurceller. Vilka är de huvudsakliga skillnaderna mellan dessa?

3. Eukaryota celler innehåller ett yttre cellmembran. Hur är detta uppbyggd och vilken funktion har cellmembranet?

4. I eukaryota celler finns det en rad olika organeller. Vilka är dessa och vilka funktioner har de i cellen? Beskriv ingående.

5. Vad är cellkärnans huvudsakliga uppgift?

6. Vad innebär translation respektive transkription?

Utdrag

1. När det gäller celler skiljer man på prokaryota och eukaryota celler. Vad finns det för likheter respektive skillnader mellan dessa?

OBS!! Jag har skrivit eukaryoterna på vissa ställen och syftar inte på organismerna, utan på cellerna.

Man kan säga att prokaryota organismer består av en cell, alltså en encellig organism. En eukaryot organism kan bestå av en eller fler komplexa celler där celler också ärver gener och egenskaper från modercellen; kallade eukaryota celler. Det är en skillnad mellan de olika cellerna; prokaryoter saknar cellkärna och andra komplexa cellstrukturer och därav har det svårare att ärva egenskaper från modercellen, medan eukaryota celler har en cellkärna och kan föröka sig genom mitos och meios.
Exempel på encelliga organismer kan vara bakterier, amöbor, plankton och alger. En organism där en cell ska klara av alla arbetsuppgifter: ta upp näring, föröka sig, röra sig, avge avfall osv.
Exempel på flercelliga organismer kan vara djur, växter, osv alltså en organism där flera celler hjälps åt och har olika specialuppdrag. Man kan nästan likna det vid mutualism (symbios).

Andra skillnader mellan dessa två celler är bl.a storleken. Eukaryota celler har vanligtvis en diameter på 5-20 µm, medans prokaryota celler ligger mellan 0.1-10 µm. Beteckningen µm betyer mikrometer och är 0,000 001 meter.
På grund av de eukaryota cellernas storlek och dess komplexitet, tar det längre tid för dem att dela på sig än vad det gör för de prokaryota. Eukaryoterna kan alla föröka sig genom mitos, vanlig celldelning. I mitos dupliceras modercellens dna och sedan delar sig till två dotterceller, alltså kopieras modercellens DNA till dottercellerna.
Andra eukaryoter andvänder sig av meios. En reducerande celldelning, där av en cell på 46 kromosomer blir 4 olika celler, med 23 kromosomer var. Det är också meios som ligger till grunden om det ska bli en kille eller tjej, beroende på den 23:e Y eller X kromosomen. Det är det som skiljer eukaryoterna åt. De eukaryoterna som andvänder sig av meios är könsceller, alltså det som ska bli mannens spermier eller kvinnans äggceller. Dem ser till att gener förs över från föräldrarna till barnet. En skillnad är också att könscellerna består bara av 23 kromosomer var. Detta för att det inte ska ske en dubblering av kromosomer för varje generation. Alla andra celler i kroppen innehåller 46 kromosomer, eller som man kan kalla det 23 par kromosomer.
Prokaryoterna kan dock endast föröka sig genom binär fission. Detta sker genom en exempel bakteriecellens enda dna-molekyl dubblerar sig och sedan delar sig till två identiska bakteriella celler. Även dessa celler har möjlighet för genöverföring, genom plasmider som dock har väldigt liten mängd information (gener), men som ändå kan överföra resistansgener mot t.ex antibiotika. Detta är ett väldigt stort problem inom sjukvården och kan på längre sikt vara ett hot mot mänsklig hälsa. För att prokaryoter ändå ska uppnå en viss genvariation så kan... Köp tillgång för att läsa mer

Cellens uppbyggnad | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.