Celler | Begrepp | Biologi B

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Biologi B
 • C
 • 9
 • 3199
 • PDF

Celler | Begrepp | Biologi B

En fördjupningsuppgift som beskriver ett antal olika begrepp relaterade till celler. Fokus ligger bland annat på vilka olika typer av celler det finns och cellernas uppbyggnad - se alla begrepp som förklaras under "Innehåll". Vidare så undersöker eleven även kort cancer och behandling av cancer.

Innehåll

- Vad är en cell?
- Vilka sorters celler finns det?
- Arkéer
- Prokaryota
- Eukaryota
- Skillnaden mellan prokaryota och eukaryota
- Celldelning
- Cellmembran
- Fosfolipider
- Varför behövs ett cellmembran?
- Innanför cellmembranet
- Osmos
- Diffusion av molekyler och joner
- Cellvägg
- Kloroplast
- Vakuoler
- Cytoplasman
- Ribomsomer
- Endoplasmatiskt nätverk
- Cellkärna
- DNA
- Mitokondrie
- Golgiapparaten

- Reflektion: Cancer
- Behandling mot cancer: Hormonbehandling, Immunterapi, Operation, Stamcellstransplatation, Stamcellstransplatation
- Mina funderingar

- Källa

Utdrag

"Vad är cell?
Cellteorin säger att allt som är levande på jorden är uppbyggd av små celler, antingen består de av en eller flera celler. Det är grundstrukturen för ett liv , så celler är det minsta och självständiga delen av levande organism. Denna cell är vi innan spermien befruktat ägget. Alla celler idag härstammar från urcellen. Den första cellen som bildas när ett ägg befruktas kallas stamcell. En cell har förmågan att dela sig i två delar och sedan blir det fyra osv. Den första cellen bildades för ungefär 3 miljarder år sedan i ett stort urhav. Likaså som vi människor är uppbyggda av muskler, organer ( hjärta , lungor etc) så är celler uppbyggda av organaller ( dvs ellkärnan, cellmembran, cytoplasma, golgiapparaten, ribosomer, kromosomer, nucleon, lysosom, etc) , dock så skiljer det sig vilka sorters organeller det finns i de 3 olika typer av cellerna. Dessa organellerna har olika funktioner i cellen. Dem hjälper organismerna att fungera , så som vår kropss organ hjälper oss att leva och fungera... Köp tillgång för att läsa mer

Celler | Begrepp | Biologi B

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-27
  tack för hjälpen super bra
 • 2014-02-10
  värkligen en c labbrappot