Celler, DNA & fotosyntes | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Biologi 2
  • C
  • 5
  • 636
  • PDF

Celler, DNA & fotosyntes | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor som redogör för grunderna i biologi. Skillnaden mellan djur- och växtceller, cellmembranets funktioner, restriktionsenzymer och fotosyntesen utreds bland annat.

Notera att källor saknas.

Innehåll

- Hur skiljer sig djurceller från växtceller i fråga om organeller, struktur, form och storlek?
- Vilka funktioner har cellmembranet och hur beror de av cellmembranets byggnad?
- Gör en tabell som visar skillnaderna mellan prokaryota och eukaryota organismer. Ta med skillnaderna beträffande arvsmassa, cellandning, cellkärna, organeller, cellstorlek, typ av organismer.
- Vad är restriktionsenzymer? Redogör för deras betydelse inom dagens genteknik.
- Redogör för fotosyntesen.

Utdrag

Restriktionsenzymer är det som "klipper" isär DNA. Bakterier har enzymer som klipper sönder främmande DNA som försvar mot virus. Restriktionsenzymer används inom dagens genteknik för att klippa sönder DNA från celler för att i sin tur få en samling av DNA-bitar. Längderna på bitarna beror på vilket av de... Köp tillgång för att läsa mer

Celler, DNA & fotosyntes | Instuderingsfrågor

[0]
Inga användarrecensioner än.