Celler: funktioner, nedbrytning, reaktionsvägar | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Kemi 2
 • Inget betyg givet
 • 10
 • 2177
 • PDF

Celler: funktioner, nedbrytning, reaktionsvägar | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor kring celler och deras funktioner, bland annat dess olika delar, nedbrytning av glukos och de reaktionsvägar som finns samt citronsyracykeln och andningskedjan.

Innehåll

1.) Vilka byggstenar består en nukleotid av?       
2.) Vilken funktion har: ATP, NAD+, FAD och Koenzym A.
3.) Glukosmolekyler bryts i glykolysen ner till pyruvatjoner, ATP och NADH. Hur många mol pyruvatjoner , ATP och NADH bildas av en mol glukos?   
4.) Efter glykolysen är tre reaktionsvägar för nerbrytning av pyruvatjoner möjliga. De två första sker i kroppen.  Den tredje reaktionen sker vid jäsning. Beskriv så noggrant du kan  dessa tre reaktionsvägar. 
5.) Vilka är produkterna i citronsyracykeln?   
6.) Besvara följande frågor om andningskedjan.    a) Var sker andningkedjan? b) Vad sker i andningskedjan? 
7.) Nukleinsyrorna är av två typer, DNA och RNA.    a) I vilka tre avseenden skiljer sig RNA från DNA? b) Nämn tre olika typer av RNA och förklara i korthet deras funktion 
8.) I vilka tre steg sker proteinsyntensen? Beskriv vad som sker i de olika stegen.

Utdrag

1. Omvandlingen till acetyl­koenzym A och koldioxid: Dess processen sker i kroppen och behöver syra, därför sker nedbrytning aerobt. Pyruvatjoner (CH3­CO­COO­) finns i innre och yttre membran av mitokondria men med hjälp av saltar sker osmos där pyruvatjonera transpoteras till den innre membran av mitrokondria. Det finns en karboxylgruppen i pyruvatjoner som avspjälkas. Avspjälknings process gör som i son tur gör koldioxid och acetylgrupper (CH3­CO­) och alla acetylgrupper får en... Köp tillgång för att läsa mer

Celler: funktioner, nedbrytning, reaktionsvägar | Instuderingsfrågor

[7]
Användarnas bedömningar
 • 2015-01-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Bra att ha för att kompletera sitt arbete.
 • 2017-07-02
  Allt är bra, mycket bra hjälp!
 • 2016-05-23
  Skriven av Gymnasieelev på 2. IB
  wohoooaooaaoaooklskl
 • 2015-08-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Jätte bra text fick mycket hjälp