Celler, genetik och genteknik | PM

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Naturkunskap 2
 • C
 • 3
 • 850
 • PDF

PM (Promemoria): Celler, genetik och genteknik | PM

Ett PM som i punktform redogör för diverse fakta om cellens olika delar och uppbyggnad, samt olika begrepp som relaterar till celler, genetik och genteknik.

Notera att källhänvisning till informationen som upplyses saknas.

Innehåll

Cellen, genetik och genteknik

- Cellens delar
- Begrepp
- Ärftlighetslagar:
- Betydelse av genetisk variation:
- Kunna säga exempel hur individens egenskaper styrs av både ärftliga och miljöfaktorer
- Redogöra hur en gen avläses och blir till protein:
- Mutation
- Genmodifierad organism
- Anteckningar

Utdrag

DNA är byggd som en spiralvriden stege där stegens sidostolpar utgörs av socker- och fosfatmolekyler. Mellans dessa sitter 4 kvävebaser parvis: C (Cytosin) + G (Guanin) och A (adenin) + T (Tymin).
A och T passar ihop och C och G. detta garanterar att DNA-molekylen förblir oförändrar då den kopieras vilker sker vid varje celldelning. Ordningen på basparen utgör själva... Köp tillgång för att läsa mer

Celler, genetik och genteknik | PM

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-02-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  den här var riktigt bra