Celler | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Biologi B
 • C
 • 3
 • 1266
 • PDF

Frågor och svar: Celler | Instuderingsfrågor

Fem stycken instuderingsfrågor kring celler. Fokus ligger på prokaryota och eukrayota celler, djurceller och växtceller, cellmembran, restriktionsenzymer samt fotosyntes. Se alla frågor som besvaras under "Innehåll".

Notera att källor saknas.

Elevens kommentar

Källhänvisning saknas.

Innehåll

1. Hur skiljer sig djurceller från växtceller i fråga om organeller, struktur, form och storlek?
2. Vilka funktioner har cellmembranet och hur beror de av cellmembranets byggnad?
3. Gör en tabell som visar skillnaderna mellan prokaryota och eukaryota organismer. Ta med skillnaderna beträffande arvsmassa, cellandning, cellkärna, organeller, cellstorlek, typ av organismer.
4. Vad är restriktionsenzymer? Redogör för deras betydelse inom dagens genteknik.
5. Redogör för fotosyntesen.

Utdrag

"2. Vilka funktioner har cellmembranet och hur beror de av cellmembranets byggnad?

Cellmembranet är uppbyggt av fosfolipider, dubbla lager av sådana, där den vattenlösliga fosfatdelen är ytterst åt båda håll och den icke-vattenlösliga lipiddelen är vänd inåt. Cellmembranet består även av proteiner (glykoproteiner) och kolesterol. En cell behöver ta upp ämnen och göra sig av med ämnen, denna transport av ämnen in och ut ur cellen styrs av cellmembranet. Små och oladdade molekyler som vatten, koldioxid och syrgas kan nästan helt fritt passera genom cellmembranet. Detta genom diffusion- rörelse och krockar mellan molekyler ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Celler | Instuderingsfrågor

[21]
Användarnas bedömningar
 • 2014-11-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra. Man fick hur mycket tips och hjälp som helst till sin egen uppsats. Tack!
 • 2015-05-10
  Bra skriven men vissa saker är inkorrekta. Bra uppsats att ha som stöd
 • 2016-09-12
  Källor saknas, men tycker svaren var bra och lätta att läsa
 • 2016-03-27
  Skriven av Gymnasieelev på 2. IB
  kanonersssss, tack för denna tjänst