Celler i mikroskop: Cellers delar och strukturer | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Biologi 1
  • A
  • 4
  • 1186
  • PDF

Celler i mikroskop: Cellers delar och strukturer | Labbrapport

Den här labbrapporten arbetar med olika typer av celler och observerar dem i mikroskop. Dessutom identifieras cellernas delar och deras struktur jämförs med varandra. Dessa celler har använts: celler från stjärnmossa, celler från en människas kinder och celler från höinfusion.

Innehåll

- Syfte
- Materiel
- Kemikalier
- Metod och arbetsgång
- Resultat
- Diskussion, resultat och slutsats
- Källor

Utdrag

MATERIEL
• Mikroskop (med 4x, 10x och 40x objektiv)
• Täckglas
• Objektglas
• Tändstickor
• Pincett
• Blad från stjärnmossa
• Kindceller från människa
• En droppe höinfusion (gräs från ett dike som legat i vatten ett tag)

KEMIKALIER
• Vatten
• Färgmedel - metylenblått

METOD OCH ARBETSGÅNG
1) Ett blad från en stjärnmossa togs loss med en pincett. Bladet lades i mitten på ett objektglas med en droppe vatten rakt ovanför. Ett täckglas hölls vertikalt bredvid droppen med bladet och släpptes rakt på det för att undvika bubblor. Objektglaset med bladet lades sedan på objektbordet. Vi studerade provet med först den lägsta förstoringen (40x), justerade med grov- och sedan fininställningen så att vi fick en skarp bild och gick sedan vidare till nästa förstoring (100x) och upprepade samma sak. Till sist kom vi till... Köp tillgång för att läsa mer

Celler i mikroskop: Cellers delar och strukturer | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.