Celler och fotosyntesen | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Biologi 2
  • B
  • 5
  • 1293
  • PDF

Celler och fotosyntesen | Frågor och svar

Frågor och svar om celler och fotosyntesen.

Innehåll

- Hur skiljer sig djurceller från växtceller i fråga om organeller, struktur, form och storlek?
- Vilka funktioner har cellmembranet och hur beror de av cellmembranets byggnad?
- Vad är restriktionsenzymer? Redogör för deras betydelse inom dagens genteknik.
- Redogör för fotosyntesen.

Utdrag

Hur skiljer sig djurceller från växtceller i fråga om organeller, struktur, form och storlek?


________________________________________
Skriv in ditt svar mellan linjerna!
Djurceller och växtceller har mycket som skiljer de men är också ganska lika. Båda har cellmembran som reglerar vilka ämnen som transporteras ut ur och in i cellen. Det finns mycket mer som de har gemensamt men de är inte helt lika. Växtceller är annorlunda för att de har en cellvägg som finns utanför cellmembranet. Den är uppbyggd av cellulosa och polysackarider, och den hjälper cellen att behålla in viss form och påverkar inte vilka ämnen kommer in och ut ur cellen. Växt celler har en rund form, det vill säja att det finns ingen bestämd form, men växtceller har det. Växtceller har kloroplasterna som de använder för att skapa egen energi, en funktion som växtceller har inte. Kloroplast innehåller egen DNA och ribosomer, och den fångar in ljusenergi och där finns det enzymer som styr reaktionerna i fotosyntes, som .....

-----

Vilka funktioner har cellmembranet och hur beror de av cellmembranets byggnad?


________________________________________
Skriv in ditt svar mellan linjerna!
Alla celler är omgivna av cellmembranet och det är en tunn hinna som kontrollerar vilka ämnen som kommer in och ut ur cellen. Cellmembranet består främst av fosfolipider, kolesterol och proteiner. Grundstommen utgörs av fosfolipiderna. Cellmembranet består för det mesta av ett dubbelt lager fosfolipidmolekyler, där svansarna vänds mot membranets mitt och huvudena mot cellens cytoplasma. Svansarna är de hydrofoba delar och huvudena är hydrofila. I lipidhinnan finns det proteiner, och tillsammans med fosfolipider bestäms det i lipidhinnan vilka ämnen det är som passerar in och ut ur..... Köp tillgång för att läsa mer

Celler och fotosyntesen | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.