Celler och organ | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Biologi 1
  • Inget betyg givet
  • 6
  • 2005
  • PDF

Frågor och svar: Celler och organ | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågorna handlar om människokroppens olika celler och organ fungerar.

Innehåll

1. Vilka är den viktigaste delarna i en cell? Vad har dem för funktion? VAd behöver de för att överleva? Hur ersätts de i kroppen?
2. Vad är det som skiljer sig från en stamcell och en speciallerserad cell? Vad är vävnader, organ och organsystemet för något?
3. Vad är cancer och hur kan det behndlas?
4. Uppbyggnad och funktion för matspjälkningsorganen
5. Vilka är det tre stora ämnerna i kroppen och hur används de?
6. Vilka fler viktiga ämnen finns det i kroppen?
7\8. Hur är andningsorganen uppbyggt och hur fungerar det?
9. Hur är hjärtat uppbyggt och hur fungerar det?
10. Vilka är det två kretsloppen?
11. Vad består blodet av och var har det för funktion?
12. Vad har levern och njuren för funktioner och hur är deras system uppbygt?

Utdrag

1. Vilka är den viktigaste delarna i en cell? Vad har dem för funktion? VAd behöver de för att överleva? Hur ersätts de i kroppen?

En cell är kroppens minsta byggsten och det är den hela våran kropp är gjord av. I en cell sker flera olika kemiska reaktioner. En cell behöver förbränningen för att kunna få energi och använda sina proteiner till att bygga upp organen.
Det viktigaste delarna i cell är:
Cellkärnan- Den här delen av cellen är cellens chef och här finns det även arvsnanlag. Arvsnanlagen bestämmer hur organismen ska se ut. Den bestämmer även vad som ska tillverkas och när cellens ska dö och dela sig.
Rimbosomer- Här tillverkas nya proteiner som antingen kan bilda en ny cell eller ersätter gamla proteiner.
Energiverk- Här sker förbränningen så att cellen ska leva.

-----

4. Uppbyggnad och funktion för matspjälkningsorganen

Det börjar i munnen där man tuggar maten blandat med salivet. Salviet innehåller enzymer som hjälper att bryta ned kolhydraterna. Sedan när du sväljer maten åker det igenom svalget och ner till strupen där luftsturpen täpps med ett
struplock. När maten är påväg ner genom matstrupen så pressas den ner med strupens muskler ner till magsäcken. I magsäcken knådas maten blandat med en sur magsaft. Saften innehåller saltsyra och pepsin. Saltsyran tar bort alla bakterier som följt med ner med maten och pepsin sönderdelar porteinerna. Från matsäcken fortsätter maten ner till tolvfingertarmen (början av tunntarmen) där finns det gångar till levern,gallblåsan och bukspottkörterln. I bukspottkörtlentillverkas det enzymer. Där görs också det sura mindre surt. I levern tillverkas det galla där fettet blir fin fördelat. När maten öker ner till tunntarmen så är det flytande. Här tas alla näringsämnen upp som druvsocker och aminosyra. Det som är kvar åker ner till tjocktarmen och här tas .... Köp tillgång för att läsa mer

Celler och organ | Instuderingsfrågor

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2018-01-23
    helt ok!