Cellers släktskap | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux Komvux
  • Biologi 1
  • B
  • 7
  • 1221
  • PDF

Cellers släktskap | Labbrapport

En labbrapport där eleven undersöker olika typer av celler och ser om de celler som tillhör samma släkt också har samma storlek.

Syftet och frågeställningen är:
Undersöka olika celler och dess egenskaper i kontrast till varandra. Genom detta syfte blir frågeställningen: Stämmer olika organismers cellstorlekar överens med släktskap så att närbesläktade organismer har lika stora celler?

Innehåll

Inledning
Grupp: Bakterier och arkeér (Prokaryota)
Grupp: Växter (Eukaryota)
Syfte och frågeställningar
Metod och material
Resultat
Diskussion
Slutsats
Källor och källkritik

Utdrag

Innan vi går vidare till cellers släktskap så är en annan frågeställning relevant: Hur skiljer sig flera svampceller, växtceller och djurceller? Den första observationen som görs är att det finns synliga skillnader mellan de olika växtcellerna. Att de är olika i sin färgteckning är tydligt som syns på bilden. 2Om man ska gå in på skillnader på bland annat djurceller så får man gå tillbaka och leta efter urdjur. Då kan man hitta djur som har kloroplaster och använder sig av fotosyntesen precis som växter.
Djurceller har även olika egenskaper och funktioner. Då är människans ovanligt stora äggcell ett gott exempel. Med människan som exempel, så finns det ca 200 olika typer av celler. Bland annat nervceller och muskelceller, varav en muskelcell från en räka som kunde ses genom ljusmikroskopet. Muskelcellerna ....

----

Diskussion
Genom att jämföra de olika typerna av cellerna går det att konstatera skillnader. Inledningsvis så gick det att se cellkärnan och kloroplast på växtcellerna medan det enda som gick att se på djurcellen var en cellkärna. Med källor som böcker och internet gick det att göra tabellen ovanför, för att kunna klargöra de olika byggstenarna i cellen. För att skilja på olika organismer och arter internationellt så finns namnet även på latin (Exempelvis Homo Sapiens).


Med faktan kan vi konstatera att det är de eukaryota cellerna som studerats med ett mikroskop. 3Alla levande varelser som studerades i mikroskop är alltså eukaryota och har endast aminosyror i...... Köp tillgång för att läsa mer

Cellers släktskap | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.