Cellmembranets selektiva permeabilitet | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Biologi 2
 • A
 • 8
 • 1516
 • PDF

Cellmembranets selektiva permeabilitet | Labbrapport

En labbrapport vars syfte är att undersöka cellmembranets selektiva permeabilitet, dvs. hur cellmembranet fungerar som regulator när den utsätts för olika ämnen under olika förhållanden.

Innehåll

Cellmembranets selektiva permeabilitet

- Syfte
- Inledning
- Material
- Metod
- Resultat
- Tabell
- Diskussion
- Felkällor
- Källor

Utdrag

MATERIAL

• Sked
• Mätcylinder (50 cm3)
• E-kolv (250 cm3)
• Provrörsställning
• 2 provrör
• 6 centrifugrör
• pH-papper
• Glasstav
• Pipetter
• Bordscentrifug
• Vattenbad (65C)
• Bagerijäst
• Denaturerad etanol
• 0,1 M Saltsyra (HCl)
• 0,1 M Natriumhydroxid (NaOH)
• 0,1 M Ammoniak (NH3)
• 1 % Natriumkarbonat (Na2CO3)
• 0,1 % neutralrött

METOD:
Anteckna resultatet på de olika undersökningarna under laborationens gång.

1. Referensproven börjas med att förberedas genom att ta fram två provrör.
2. Fyll båda provrören till hälften med destillerat vatten och 5 droppar neutralrött.
3. Tillsätt ett par droppar Na2CO3 i ena av provröret och ett par droppar saltsyra i det andra provröret
4. Uppskatta pH-värdet med hjälp av pH-papper.
5. Tillsätt en tesked bagerijäst i en E-kolv fylld av Na2CO3-lösning.
6. Tillsätt 1 ml neutralrött.
7. Blanda och fördela lösningen i de 6 centrifugrören.
8. Tillsätt inget i den första
9. Tillsätt 1 ml NaOH. Bland väl.
10. Tillsätt 1 ml NH3-lösning. Blanda väl.
11. Värm upp vätska till 65 grader.
12. Tillsätt 0,5 ml etanol. Blanda väl.
13. Tillsätt 2 ml etanol. Blanda väl.
14. Centrifugera alla rör i 5 minuter... Köp tillgång för att läsa mer

Cellmembranets selektiva permeabilitet | Labbrapport

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2015-06-02
  Bra rapport som är väldigt utförligt skriven och känns genomtänkt och seriös!
 • 2015-10-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Jarrå, det funkar men man ska nog ja precis!
 • 2015-11-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Danke tack gracias ...
 • 2015-09-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  En väldigt bra och tydlig labbrapport