Cellstudier | Undersökning | Naturkunskap A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (före 2011) Årskurs 3
  • Naturkunskap A
  • C
  • 2
  • 653
  • PDF

Labbrapport: Cellstudier | Undersökning | Naturkunskap A

En undersökning i Naturkunskap A, där eleven fått i uppgift att studera olika typer av celler (växtcell, djurcell, bakteriecell), samt beskriva hur de ser ut. Vidare så beskriver eleven även varför cellstudier är viktiga för både individen och samhället.

Lärarens kommentar

Bra exempel, men kunde ha beskrivits på ett bättre sätt.

Elevens kommentar

Förbättra språket och gör texten mer tydlig.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Innehåll

- Beskrivning av uppgiften: Cellstudier i Naturkunskap
- Arbetsproceduren för undersökning av de olika typerna av celler
- Varför är kunskaper om cellen viktiga för individen och samhället?
- Redovisning, Cellstudier
-- Celltyper: Växtcell, Djurcell, Bakteriecell
-- Hur såg det ut?
-- Vilka organeller kan ses med ett skolmikroskåp? Varför/varför inte?
-- Likheter/skillnader

Utdrag

Cellstudier i Naturkunskap
1. Börja med att göra ett preparat på en växtcell. Använd stjärnmossa. Du ska enbart använda ett blad som du plockar av med en pincett och sätter på objektsglaset.

2. Gör därefter ett preparat på en djurcell. Antigen skrapar du dig själv i kinden med en tändsticka och sätter skrapet av kindceller (flera celler) på objektglaset, sätt en droppe BTB för att färga cellen lite. Du kan också ta och titta på ett Spansk skogssnigelägg (en cell), detta försöker du att krossa med ett annat glas eller skära en tunn skiva med en skalpell som du lägger på objektglaset.

3. Gör därefter ett preparat på bakteriecellen. Antingen använder du kvävefixerande bakterien Frankia från Al trädets rötter eller Rhizobium från vit eller rödklöverns rötter. En knöl innehåller flera bakterieceller.

Arbetsproceduren när du undersöker de olika typerna av celler;
1. Börja med förstoring 10 x 4 därefter 10 x 10 och avsluta med 10 x 40.
2. Rita av hur cellen ser ut eller ta ett kort på det du ser i mikroskopet med mobilen och kopiera in det i redovisningen.
3. Skriv vilka organeller du ser, varför du ser dessa och inte de andra.
4. Hur stor är den växtcell du tittar på?
5. Vilken förstoring skulle krävas (sök svaret på nätet eller i litteraturen)?
6. Redogör för de likheter och de skillnader du upptäcker mellan de olika typerna av celler... Köp tillgång för att läsa mer

Cellstudier | Undersökning | Naturkunskap A

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2015-01-30
    Den var bra. Saknade ritade bilder och storlek på cellerna.