Censur av barnböcker | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Svenska som andraspråk 3
  • Inget betyg givet
  • 4
  • 724
  • PDF

Censur av barnböcker | Utredande text

En utredande text där eleven undersöker olika fall av censur av barnböcker. Fokus ligger bland annat på censur av Harry Potter och kursbibliotek i USA, samt censur av förläggare i Sverige. Vidare så jämförs censur av barnböcker i Sverige och USA kort.
Notera att det är flera språkliga fel.

Utdrag

I demokratiska länder tack vare yttrandefrihet har alla rättigheter att säga och
skriva vad de vill men det finns många platser i världen som censureras av staten
eller någon organisation som har makt . Censur kan definieras olika på
Olika sätt i olika länder och förekommer i många olika former. Nu är Frågan
vad de vill censurera, vad som driver dem och hur de går till väga?

I artikeln ”Kristna ratar Harry Potter” som publicerades i Dagens Nyheter (22.7.2000) skriver Peter Borgström om en subtilare form av censor vilket finns i USA. Han förklarar att hur föräldrar reagerar stark mot böcker som handlar om magiska krafter, sexuellitet, lögner, antikrist, rasistiska epitet, att hota kärnfamiljen, otroligen. Man kan se denna reaktion när det gäller Darwins evolutionslära i Kansas och Kentucky universitet. De föräldrarna tycker att de ska skydda sina barn från litteratur... Köp tillgång för att läsa mer

Censur av barnböcker | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.