Censur av böcker i USA och Sverige | PM

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Svenska 3
 • B
 • 2
 • 701
 • PDF

PM (Promemoria): Censur av böcker i USA och Sverige | PM

En PM med fokus på censur, som lyfter fram censur av böcker i Sverige respektive USA. Eleven diskuterar som utgångspunkt censur av barnböcker, trender i de två länderna, samt konsekvenserna av censur.

Innehåll

- Censur i USA och Sverige, vad är egentligen bra?
- Källförteckning

Utdrag

"Ordet censur tolkas och används ofta i negativ benämning, men är det alltid dåligt med censur? Finns det gånger då censur faktiskt är bra? Hur skiljer sig censur i Sverige jämfört med andra länder i världen?
I Peter Borgströms artikel ”Kristna ratar Harry Potter” (Dagens Nyheter 22.07.2000) beskrivs det hur situationen i USA är. De vuxna som stoppar böcker tror sig ”höja den moraliska situationen”. Detta händer hela tiden, men American Library Association får bara in en av tre anmälningar. Det är många anmälningar och protester som försvinner på vägen, troligtvis finns det ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Censur av böcker i USA och Sverige | PM

[28]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Den var otroligt välskriven, lätt att följa och även väldisponerad. Något mindre fel i referattekniken men lätt försumbar! Nya tankegångar och en väldigt objektiv och faktabaserad syn på det hela.
 • 2015-04-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra text. Känns dock som att källorna brister lite grann. Hade gärna velat se lärarens kommentar!
 • 2017-04-28
  Bra och vetenskapligt skriver. Intressant läsning
 • 2017-04-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  man får en bra bild på hur man skriver ett PM