Centripitalacceleration | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Fysik 2
 • B
 • 2
 • 889
 • PDF

Centripitalacceleration | Labbrapport

En labbrapport med syfte att genom mätningar bekräfta att formeln för centripitalaccelerationen gäller oavsett radie, massa eller varvtid.

Innehåll

Syfte:
Hypotes:
Teori:
Metod:
Resultat:
Slutsats
Referens:

Utdrag

Labbrapport centralrörelse

Syfte: Genom mätningar bekräfta att formeln för centripitalacceleration gäller oavsett radie, massa eller varvtid.

Hypotes: Det är svårt att bevisa ett teoretiskt exakt, genom att göra experiment då flera olika villkor och förutsättningar måste infinna sig. Min hypotes är att vi kommer få fram ett svar som är nära centripitalkraftskonstanten. Eftersom det är svårt att få fram den exakta konstanten, då den mänskliga faktorn har en avgörande betydelse.

Teori: Centripetalkraft är en yttre kraft som gör att ett föremål följer en cirkulär bana med en konstant rotationshastighet, som är riktad mot den cirkulära banans centrum. Centripetalkraften verkar alltid vinkelrätt mot ett objekts rörelseriktning.
För att beräkna centripetalkraften används formeln Fc= mvikt(4π 2r)/T2)* sinσ, som är härlett ur Newtonskraftekvation (F=m*a* sinσ). Accelerationen är därmed hämtad från att det är en centralrörelse a=(4π2r)/T2. Formeln kan härledas till (mkork*t2* sinσ)/mvikt*r=(4π2)/g=4,0s2/m, med samtliga variabler på ena sidan och konstanter på andra sidan. Vi utgår från att vinkeln σ är ... Köp tillgång för att läsa mer

Centripitalacceleration | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2021-10-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Den här kan omöjligt fått ett B den har mänskliga faktor som felkälla bla