Changing daily routines | Experiment

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Humanistiska programmet (HU) Årskurs 3
  • Engelska 5
  • A
  • 1
  • 494
  • PDF

Changing daily routines | Experiment

En kort redogörelse på engelska, där eleven beskriver hur han genomfört ett experiment som gått ut på att förändra dagliga rutiner i 10 dagar (changing daily rountines for 10 days). Experimentet är inspirerat i Morgan Spurlocks tv-serie "30 days", och eleven tar bland annat på sig att ändra sina matvanor.

Lärarens kommentar

Imponerande struktur och språk, särskilt din användning av "linking words".

Utdrag

"Our teacher decided to give us the assignment to change how we go about our lives for merely ten days. I was assigned to a group to figure out what to do for the following ten days.

Our group decided to eat in the canteen for ten days, because more often than not we eat out at places like McDonalds and Burger King. In addition to eating in the canteen for ten days we chose to everyday ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Changing daily routines | Experiment

[0]
Inga användarrecensioner än.