Charles Darwin | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Naturkunskap 1b
  • Inget betyg givet
  • 3
  • 923
  • PDF

Charles Darwin | Fördjupningsuppgift

En utförlig fördjupningsuppgift som redogör för en biografi av Charles Darwin samt en beskrivning av hans verk och hur dessa har kommit att påverka vår världsbild. Begreppen evolutionsteori och socialdarwinism utreds också.

Utdrag

Charles Darwin föddes år 1809 i Shrewsbury, England, som son till en respekterad läkare. Vid 16 års ålder trädde Darwin universitetet i Edinburgh med förväntningarna att bli läkare, men efter att han inte kunnat stå ut med att se på de många kirurgiska ingreppen, överfördes han till Christ´s College i Cambridge för att studera teologi, bara för att det skulle visa sig att hans ambitioner brast här med . Darwin själv har understrukit hur hans goda ekonomiska omständigheter är orsaken till att han inte kände sig stimulerad inför vare sig medicinska såsom teologiska studier .
Under sina studieår skulle dock Darwin stöta på en viss John Stevens Henslow (1796-1861), på just Christ´s College i Cambridge. Henslow var en botanikprofessor som plockade fram Darwins stora intresse för naturvetenskap, och hjälpte honom bygga upp sitt självförtroende. Henslow tog examen från Cambridge 1831 och bjöd då Darwin till en gradmätningsexpedition runt Jorden, vilket Darwin tveklöst tackade ja till, vilket således skulle bli en vändpunkt i Darwins liv. Under sina fem resår studerade Darwin noga hur arter, och hur vissa arter överlever andra. Särskilda intryck... Köp tillgång för att läsa mer

Charles Darwin | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.