Cirkelrörelse | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Fysik 2
  • A
  • 5
  • 670
  • PDF

Cirkelrörelse | Labbrapport

En labbrapport om cirkelrörelse där syftet med laborationen är att förstå och beräkna de krafter som uppstår och verkar vid en konstant cirkelrörelse. För att göra det används två olika formler och resultaten jämförs sedan.

Lärarens kommentar

Väl skriven med bra figurer som illustrerar laborationen på ett förståeligt sätt. Fina formler och uträkningar.

Innehåll

Cirkelrörelse

- Syfte och frågeställning
- Materiel
- Metod
- Resultat
- Felkällor/Felberäkningar
- Slutsats

Utdrag

Materiel

Flygplan, snöre, stoppur, måttband(tumstock) och våg.

Metod

Först mätte man ett snöre som hängdes från en lampa i taket. Eftersom att två olika försök gjordes med två olika längder(L) på snöret presenteras två resultat. Mätningen gjordes från hängninspunkten i lampan till den krok som skulle fästas fast i helikoptern. Vi mätte sedan helikoptern för att finna helikopterns tyngdpunkt(0,05m). Efter mätning av helikopter vägdes den på våg för att säkerställa helikopterns massa(m=0,190kg).
Helikoptern hängs härnäst i snöret(i kroken). På helikopterns svans finns en propeller. Den startas, helikoptern skjuts iväg av laborant och man inväntar en stabil cirkelrörelse.
Först mättes omloppstiden(T). För att göra det användes ett stoppur och för att få noggranna resultat mättes tiden under totalt 10 varv per försök.
Sedan mätte man cirkelns diameter(d). Detta gjordes genom att laborant fångade helikoptern i en viss punkt och man mätte med tumstock avståndet från helikoptern till cirkelns mitt, d.v.s. där snöret hängdes i lampan. Det man egentligen mätte då var cirkelns radie(r) men d=r×2... Köp tillgång för att läsa mer

Cirkelrörelse | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.