Cirkelrörelse och Omlopptid | Labbrapport | Fysik B

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
  • Fysik B
  • C
  • 3
  • 457
  • PDF

Cirkelrörelse och Omlopptid | Labbrapport | Fysik B

En kortare labbrapport i Fysik B, vars syfte är att undersöka sambandet mellan omloppstiden T och cirkelrörelsen radie r samt härleda detta samband teoretiskt.

Innehåll

- Syfte
- Teori
- Material
- Utförande
- Beräkningar
-- Experimentell undersökning
-- Teoretisk omloppstid
-- Diagram: Jämförelse av experimentell och teoretisk omloppstid
- Slutresultat

Utdrag

"Material:
Vi använde två bollar med linan och ett rör med liten friktion mot linan, våg och tidtagarur.

Utförande:
Först började vi med att väga bollar för att få fram massan som vi genom den kunde beräkna vinkel i alfa. Sedan mätte vi snöret till 15cm från mitten på lilla bolen och änden av plasten, vi satte fast en klämma under andra änden av plasten på snöret(alltså en cm från plastens ända) så att vi kunde hålla lilla bollen med konstant hastigheten på 15 cm avstånd när vi snurrar på den. Vi snurrade vid varje försök 10varv med konstant hastighet och med fina horisontella cirklar så att vi får det bästa som möjligt resultat. Vi har upprepat försök 10gg och varje gång vi har ökad linan med 5cm, sista försökt har vi ökad med 15cm. Omloppstiden mätte vi med tidtagarur utifrån de 10varv som vi snurrade och sedan vid beräkningar så delade vi tiden på 10, alla våra mätningar antecknade vi så att sedan kunde vi beräkna radien utifrån de. Sedan har vi beräknad teoretiska omloppstid med hjälp av formel och då kunde vi jämföra våra resultat som vi har fått med teoretiska."... Köp tillgång för att läsa mer

Cirkelrörelse och Omlopptid | Labbrapport | Fysik B

[0]
Inga användarrecensioner än.