Cirkulationsorganen | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Årskurs 3
  • Annat
  • Inget betyg givet
  • 6
  • 1384
  • PDF

Cirkulationsorganen | Sammanfattning

En sammanfattning om cirkulationsorganen, där eleven redogör för ämnet i både löpande text och i punktform. Bl.a. hjärtat och dess blodförsörjning och kretslopp lyfts fram, samt blodkärlens och blodets olika funktioner.

Notera att källor saknas.

Innehåll

Cirkulationsorganen

- Hjärtat
- Hjärtats blodförsörjning
- Lilla kretsloppet
- Stora kretsloppet
- Blodtrycket
- Pulsen
- Blodkärlen
- Artärer
- Vener
- Kapillärer
- Blodet
- Blodkroppar
- Röda blodkroppar - erytrocyter
- Vita blodkroppar - leukocyter
- Blodplättar - trombocyter
- Plasma
- Blodgrupper
- Lymfsystemet
- Lymfan och lymfkärlen
- Lymfatiska organ
- Mjälten - lien
- Brässen - thymus

Utdrag

Det syrerika blodet i vänster förmak pumpas sedan ner till vänster kammare genom segelklaffar. När trycket blir för stort i kammaren öppnas fickklaffarna som pumpar blodet ut i kroppen genom aortan. Eftersom tycket är väldigt högt i aortan kan allt blod pumpas ut i hela kroppen. När blodet har avgett syre till kroppens alla celler så tas koldioxid upp i blodet och... Köp tillgång för att läsa mer

Cirkulationsorganen | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Cirkulationsorganen | Sammanfattning.