Civilisation | Reflektion

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Estetiska programmet (ES) Årskurs 2
  • Historia 1b
  • C
  • 2
  • 566
  • PDF

Sammanfattning: Civilisation | Reflektion

En kort och enkel reflektion kring begreppet civilisation. Här beskrivs hur begreppet har fått en ändrad betydelse under historiens gång, och hur man kan tolka begreppet idag.

Lärarens kommentar

Dokumentet innehåller kommentar från läraren.

Utdrag

Civilisation kan tolkas som ett ”välordnat samhälle”, där allt inom samhället har en struktur och följs med lagar och regler. Man nämner alltid de tidiga civilisationerna, som fanns runt Medelhavet dvs. de första samhällena med bofast befolkning som ägnade åt jordbruk.
Förr betydde ordetcivilisation att samhället har en hållbar matproduktion, att politik organisation finns, man överförde meddelanden skriftligt.
Nu har inte detta ord samma betydelse längre. Idag har man andra områden som man prioriterar högre idag än vad man gjorde förr. Detta beror på att världen har förändrats mycket... Köp tillgång för att läsa mer

Civilisation | Reflektion

[0]
Inga användarrecensioner än.