Colombiakrisen, FARC och den ekonomiska faktorn | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Historia 3
  • Godkänt
  • 26
  • 8775
  • PDF

Colombiakrisen, FARC och den ekonomiska faktorn | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete med syfte att undersöka hur drogkartellerna kan ha bidragit till att förvärra konflikten i Colombia. Konflikten som har pågått i över 50 år väcker frågan om varför den har varit så svår att lösa jämfört med andra konflikter i Latinamerika.

Det finns många olika orsaker till att konflikten är så svårlöst men i denna text fokuserar eleven på den ekonomiska faktorn som droghandeln utgör.

Eleven skriver också om den fredsprocess som pågår och analyser varför den verkar uppnå framgång.

Frågeställningar
Hur och varför har FARC och ELN bildats och blivit så stora?
Hur har de colombianska kartellerna påverkat inbördeskriget i Colombia?
Har USA:s och den colombianska regeringens drogkrig mot kartellerna haft inverkan på fredsprocessen.
Hur påverkade Gaddafi situationen i Mali och vilka effekter har de fått?

Innehåll

1 Inledning
1.1 Inledning
1.2 Syfte
1.3 Frågeställningar
1.4 Bakgrund/forskningsläge
2 Metod och material
2.1Metod
2.2 Källkritik
3 Resultat
3.1 Colombia
3.1.1 La Violencia
3.1.2 Starten för gerillan
3.1.3 Löftet om fred
3.1.4 Droghandeln
3.1.5 USA:s inblandning
3.1.6 Fredsförhandlingarna
3.1.7 Colombia idag
3.2 Mali
3.2.1 Starten för inbördeskriget
3.2.2 Gerillan splittras
3.2.4 Den Islamiska Legionen
3.2.4 Grannländerna inser hotet
3.2.5 Mali idag
4 Diskussion och analys
Historiska orsaker
Konsekvenser
Lösningar
5 Källförteckning

Utdrag

1 Inledning

1.1 Inledning
Colombia är just nu ett av världens mest våldsdrabbade länder. Konflikten mellan den colombianska staten och gerillagrupperna FARC och ELN har sedan 1960-talet varit förödande och varit till svars för 40 000 liv. Båda delarna i kriget har brutit grovt mot de mänskliga rättigheterna. Enligt de uppgifter som finns så är miljontals colombianer under flykt. Mellan tre till fyra miljoner är internflyktingar och kommer inte ur landet på grund av inbördeskriget. Gerillagrupperna skapades genom att de inte längre fanns två olika partier utan bara ett. De som inte hade samma åsikter och tankar som de partiet som fanns utsattes för trakasserier. Genom missnöjet hos folket växte Gerillagrupperna fram.

1.2 Syfte
Textens syfte är att undersöka hur drogkartellerna kan ha bidragit till att förvärra konflikten i Colombia. Konflikten som har pågått i över 50 år väcker frågan om varför den har varit så svår att lösa jämfört med andra konflikte i Latinamerika. Inbördeskriget i Colombia har många likheter med andra inbördeskriget i övre delar av världen, men en av de stora skillnaderna är den omfattande droghandeln som pumpat in pengar i konflikten. Droghandeln är svår att motarbeta på grund av den väpnade konflikten och konflikten är i sin tur svår att lösa på grund av droghandeln. Det finns många olika orsaker till att konflikten är så svårlöst men i denna text kommer jag fokusera på den ekonomiska faktorn som droghandeln utgör. droghandeln utgör ett hinder för fredsprocessen i Colombia på grund av att de finns många aktörer som har ett intresse av att droghandeln blomstrar upp. eftersom inbördeskriget på flera sätt uppehåller droghandeln finns det därför ett intresse av att fredsprocessen inte lyckas. Texten kommer även att titta på den fredsprocess som pågår och analyser varför den verkar uppnå framgång... Köp tillgång för att läsa mer

Colombiakrisen, FARC och den ekonomiska faktorn | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Colombiakrisen, FARC och den ekonomiska faktorn | Fördjupningsarbete.