Consequences of smoking | Discussion

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Engelska A
  • B
  • 2
  • 540
  • PDF

Diskussion: Consequences of smoking | Discussion

En kort, argumenterande text på engelska, där eleven diskuterar de skadliga konsekvenserna av att röka ("consequences of smoking") - både vad gäller individer och samhället i stort. Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Bra skrivet - bra röd tråd och bra språk.
Försök att öka ditt vokabulär, och att rätta till de få stavfel som finns i texten.

Elevens kommentar

Nja, jag kunde som läraren sa, ha förbättrat mig ordförråd. Men jag hade även velat ha en bakgrund av cigarettens historia. Det skulle göra att läsaren får en bättre bild av det hela. Innehållet bland annat.

Utdrag

"Today, there is opproximently over one million pople smoking in Sweden, and most of them are actually women. Cigarette smoking is the inhalation of gases generated by slowly burning tobacco in cigarettes. There are several different sorts of things in them that makes them so dangerous. Cigarette smoking is the major cause of preventable diseases and premature death. Most of the people knows this but they can't stop because of the cigarette's addicting content. Personally, I think that people starts to smoke because they find it like a way out, a relief of stress and a result that pleasures their needs. It can also be to ‘'gain status''."... Köp tillgång för att läsa mer

Consequences of smoking | Discussion

[0]
Inga användarrecensioner än.