Consumerism - A Global Issue | Diskussion

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Engelska 5
  • B
  • 2
  • 586
  • PDF

Consumerism - A Global Issue | Diskussion

En diskussion på engelska om den stora konsumtion och hur det är ett problem för oss på jorden. Eleven reflekterar över hur man kan förbättra situationen, till exempel genom att regeringen annonserar om vad man som konsument kan göra annorlunda.

Elevens kommentar

Att inte upprepa något flera gånger

Utdrag

When​ ​buying​ ​something​ ​you​ ​often​ ​think​ ​of​ ​how​ ​it​ ​will​ ​fit​ ​your​ ​lifestyle,​ ​for​ ​instance​ ​how​ ​those clothes​ ​will​ ​look​ ​on​ ​you​ ​or​ ​how​ ​your​ ​new​ ​technological​ ​gadget​ ​will​ ​look​ ​better​ ​than​ ​the​ ​old ones.​ ​But​ ​do​ ​you​ ​ever​ ​think​ ​about​ ​the​ ​ugly​ ​truth​ ​behind​ ​all​ ​this,​ ​how​ ​it's​ ​damaging​ ​both​ ​the earth​ ​and​ ​those​ ​people​ ​who​ ​work​ ​to​ ​produce​ ​this​ ​​things​.​ ​The​ ​aim​ ​of​ ​this​ ​text​ ​is​ ​to​ ​discuss the​ ​consumerism,​ ​a​ ​global​ ​issue.

Firstly​ ​the​ ​consumerism​ ​are​ ​a​ ​huge​ ​global​ ​issue,​ ​both​ ​for​ ​the​ ​earth​ ​as​ ​well​ ​as​ ​the​ ​people producing​ ​the​ ​​things​​ ​we​ ​buy.​ ​It's​ ​good​ ​that​ ​you​ ​already​ ​reduce,​ ​reuse​ ​and​ ​recycle... Köp tillgång för att läsa mer

Consumerism - A Global Issue | Diskussion

[0]
Inga användarrecensioner än.