Corporate Social Responsibility - Apple | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Företagsekonomi 2
  • A
  • 4
  • 1889
  • PDF

Corporate Social Responsibility - Apple | Utredande text

I den här utredande texten kommer du kunna läsa om “Apple“ och deras CSR (Corporate Social Responsibility). I texten är det en jämförelse mellan vad företaget själva säger angående deras CSR samt vad medier och andra källor uppger för kritik mot Apples CSR.

Innehåll

Socialt
Miljö
Slutsats

Utdrag

Apple​ ​är​ ​enormt​ ​företag​ ​med​ ​över​ ​110​ ​000​ ​anställda,​ ​de​ ​samarbetar​ ​även​ ​med​ ​andra​ ​företag​ ​som​ ​hjälper​ ​till med​ ​deras​ ​produktion.​ ​Bland​ ​annat​ ​bedriver​ ​Apple​ ​ett​ ​samarbete​ ​med​ ​Foxconn​ ​där​ ​det​ ​finns​ ​ca​ ​1​ ​200​ ​000 anställda​ ​varav​ ​majoriteten​ ​arbetar​ ​med​ ​att​ ​endast​ ​producera​ ​Apple​ ​produkter.​ ​Apple​ ​är​ ​mycket​ ​mån​ ​om människors​ ​hälsa,​ ​och​ ​vill​ ​behandla​ ​arbetstagarna​ ​med​ ​värdighet​ ​och​ ​respekt.

Apple​ ​strävar​ ​efter​ ​att​ ​uppnå​ ​bästa​ ​möjliga​ ​arbetsförhållanden​ ​för​ ​sina​ ​anställda,​ ​för​ ​att​ ​uppnå​ ​detta​ ​har​ ​de bland​ ​annat​ ​infört​ ​regler​ ​som​ ​gäller​ ​på​ ​alla​ ​fabriker/butiker.​ ​De​ ​har​ ​infört​ ​flertalet​ ​regler​ ​som​ ​bland​ ​annat​ ​ett maximalt​ ​antal​ ​timmar​ ​en​ ​anställd​ ​får​ ​arbeta​ ​per​ ​vecka​ ​till​ ​60​ ​h.​ ​Denna​ ​regel​ ​infördes​ ​då​ ​de​ ​tidigare​ ​haft medarbetare​ ​som​ ​arbetat​ ​alldeles​ ​för​ ​mycket,​ ​vilket​ ​då​ ​resulterade​ ​i​ ​att​ ​medarbetare​ ​somnade​ ​under​ ​arbetstid. Apple​ ​ser​ ​också​ ​mycket​ ​allvarligt​ ​på​ ​barnarbete​ ​och​ ​har​ ​därför​ ​infört​ ​en​ ​nolltolerans​ ​på​ ​barnarbete.​ ​De medger​ ​att​ ​ifall​ ​de​ ​finner​ ​en​ ​underårig​ ​arbetare​ ​så​ ​kommer​ ​de​ ​ta​ ​med​ ​den​ ​underåriga​ ​hem​ ​och​ ​betala​ ​för utbildning,​ ​boende​ ​samt​ ​mat,​ ​tills​ ​den​ ​underårige​ ​är​ ​tillräckligt​ ​gammal​ ​för​ ​att​ ​kunna​ ​påbörja​ ​ett​ ​arbete​ ​och då​ ​försörja​ ​sig​ ​själv.

Apple​ ​påbörjade​ ​också​ ​en​ ​ny​ ​satsning​ ​2013​ ​med​ ​ett​ ​program​ ​kallat​ ​EHS​ ​(environment,​ ​health,​ ​and​ ​safety). EHS​ ​är​ ​ett​ ​program​ ​som​ ​infördes​ ​för​ ​att​ ​förebygga​ ​olika​ ​olyckor​ ​som​ ​kan​ ​förekomma​ ​på​ ​arbetsplatsen,​ ​men också​ ​för​ ​att​ ​minska​ ​på​ ​miljöförstörelsen.​ ​EHS​ ​programmen​ ​finns​ ​på​ ​alla​ ​Apples​ ​fabriker/butiker​ ​och​ ​arbetar där​ ​med​ ​att​ ​hitta​ ​saker​ ​som​ ​kan​... Köp tillgång för att läsa mer

Corporate Social Responsibility - Apple | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.