CSR | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

CSR | Rapport

En rapport i Företagsekonomi med fokus CSR (Corporate Social Responsibility). Eleverna redogör för begreppet och tar utgångspunkt i bl.a. företagen Indiska och Scandic. Följande frågeställningar lyfts fram i arbetet:

- Hur kan CSR påverka varumärket och lönsamhet positivt?
- Vilka är framgångsfaktorerna?

Innehåll

CSR i praktiken - En undersökning om hur CSR positivt kan påverka lönsamhet och varumärke

- Abstract
- Bakgrund och inledning
- Syftet
- Frågeställning
- Avgränsning
- Metod
- Tillvägagångssätt i undersökning
- Telefonintervjuerna
- Företagen i undersökningen
- Personerna i undersökningen
- Källkritik
- Teori
- CSR 9
- Carrolls pyramid
- Det Naturliga Steget
- Indiska uppförandekod
- Resultat och analys
- Hur CSR påverkar varumärket positivt
- Hur CSR påverkar resultatet positivt
- Framgångsfaktorer

Utdrag

Bakgrund och inledning

Corporate Social Responsibility, CSR, är idén om att företag ska ta ansvar för sina handlingar i samhället.1 CSR ses ändå som ett luddigt begrepp, som syftar till företags ansvarstagande vad gäller hållbarhet. Sustainability eller hållbarhet, ses av några som ett betydligare klarare begrepp. Speciellt om man er till att ha en holistisk definition av begreppet enligt det Naturliga Steget.2 För andra betyder CSR helt enkelt att man tar ansvar för miljön och människor.3 Idag är det allt högre krav på företagen, t.ex. om hur produktionen går till eller hur produkter återvinns. Allt fler företag arbetar med att utveckla sitt CSR-arbete, och det är framför allt p.g.a. påtryckningar från konsumenter och media. Därför har också det blivit allt mer populärare att publicerar och kommunicera sitt CSR-arbete.

Jag tycker att CSR är värt att skriva om för att ämnets populäritet har växt de senaste 10 åren. Sen är CSR högst aktuellt då vi har blivit allt mer medvetna om de problem som finns i världen. Globaliseringen har visat att vi förstör vår miljö, alla har inte rätt till sina mänskliga rättigheter och fattigdom är fortfarande ett problem. Jag tror att företag, stora som små, har en stor möjlighet att förbättra vår värld. CSR har under de senaste åren blivit en självklarhet och nödvändighet, det med all rätt. Det jag har märkt är ökningen av reklam om företagens CSR-arbeten. Just nu gör t.ex. Skandia reklam för att de hjälper kommuner med tidiga insatser för att stötta barn och ungdomar i riskgrupper. Sen är det många företag som påpekar att deras produkter är Svanmärkta eller har ”Fairtrade” märkning. Som sagt, jag tycker att det är värt att skriva om CSR för att det är högst aktuellt.

Däremot så blev jag intresserad av CSR efter att ha läst en bok Screw Businiess as Usual av filantropen Richard Branson. Boken handlar om personer som har använt sina företag till att hjälpa andra personer och miljön. I boken finns det flera exempel, ett av dem handlade om en restaurangägare. Han ville göra så liten skada på miljön som möjligt och därför valde han att gro sina grönsaker på taket. Jag vet inte hur det hela gick till, men det funkade. De sparade massa pengar och deras påverkan på miljön minskade. Jag tyckte det var ett enkelt men bra sätt att göra gott men samtidigt öka lönsamheten. Det var... Köp tillgång för att läsa mer

CSR | Rapport

[2]
Användarnas bedömningar
  • 2015-03-26
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
    thryju6jytyw5rtjejftteyftht7jyue5r
  • 2017-02-11
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
    inspirerande uppsats,!!