Cypernkonflikten | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Samhällskunskap 2
  • B
  • 14
  • 3407
  • PDF

Cypernkonflikten | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete där eleven undersöker Cypernkonflikten mellan turkcyprioter och grekcyprioter. Fokus ligger bland annat på konfliktens bakgrund, aktörer och händelseförlopp. Vidare så reflekterar eleven även om varför konflikten inte fått mer uppmärksamhet, samt vilka lösningar som föreslagits.

Lärarens kommentar

Bra! Men använd dig av fler litterära källor som utgångspunkt.

Elevens kommentar

Använd fler litterära källor.

Innehåll

CYPERN - INTE BARA BAD OCH SOL

Abstract

1. Inledning
1.1 Syfte
1.2 Problemformulering och Avgränsning
1.3 Metod och material
1.4 Källkritik

2. Cypernkonflikten
2.1 Grekcyprioter och turkcyprioter
2.1.1 Cyperns självständighet
2.1.2 Makarios III störtas
2.1.3 Gröna linjen
2.1.4 Öppnandet av den gröna linjen
2.2 Olika aktörer
2.2.1 EU
2.2.2 FN
2.3 Annan-planen
2.3.1 Chocken
2.3.2 Andra lösningar
2.4 Resultatdiskussion

3. Avslutning
3.1 Avslutande diskussion
3.2 Arbetsprocessen

4. Sammanfattning

5. Källförteckning
5.1 Böcker
5.2 Internet

Utdrag

"Det finns två folkgrupper på Cypern. Grekcyprioter och Turkcyprioter. Enosis och takism är en av grunderna till konflikten. Grekcyprioter står för enosis, vilket innebär att Cypern ska förenas med Grekland medan turkcyprioter står för takism vilket betyder att Cypern ska förenas med Turkiet. Alltså grundar sig konflikten mest på att de olika grupperna inte ser den politiska framtiden på samma sätt. Moderländerna Turkiet och Grekland är aktörer i konflikten. Även Storbritannien har varit delaktiga men ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Cypernkonflikten | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.