D-vitamin & kalcium | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Idrott och hälsa 2
  • C
  • 3
  • 627
  • PDF

D-vitamin & kalcium | Utredande text

En utredande text som kort redogör för D-vitamins och kalciums betydelse för människokroppen. Eleverna tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Vad fyller D-vitamin och kalcium för funktioner?
- Varför är dessa viktiga för vårt välbefinnande?
- Vad sker vid brist?

Lärarens kommentar

Bra fakta och information som kan vidareutvecklas.

Innehåll

D-vitamin och kalcium – skelettets bästa vän?

- Inledning
- Bakgrund
- Syfte
- Frågeställning
- Metod
- Resultat/diskussion
- Källor

Utdrag

Vitamin D delas upp i två olika former, D2 och D3. D2 finns i svamp och alger medan D3 finns i solljus och fet fisk. D vitamin är viktigt för cellernas tillväxt i kroppen och för nervsystemet, det är dessutom viktigt för skelettbildningen som i sedan tur minskar benskörheten. Vitamin D förbättrar upptaget av mineraler, såsom kalcium och fosfor. Att det möjliggör upptaget av kalcium gör i sin tur att kalciumet står för skelettbildningen i kroppen och den... Köp tillgång för att läsa mer

D-vitamin & kalcium | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.