Däcklyft | Elektrisk hjullyft | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
  • Gymnasiearbete
  • Inget betyg givet
  • 24
  • 4689
  • PDF

Däcklyft | Elektrisk hjullyft | Rapport

En rapport där gymnasieeleverna har skrivit om en ny produkt de utvecklat. Det handlar om en automatiserad däcklyft som ska underlätta arbetet för bilmekaniker.

1.1 Syfte

Syftet med en hjullyft är att underlätta och förenkla arbetet på verkstäderna och spara på mekanikernas hälsa. Målsättningen är även att hjullyften hjälper mekanikern att utföra arbetsmomentet under lika lång tid eller fortare jämfört med manuella lyft.

1.2 Frågeställningar/Forskningsfrågor

Vi har valt att formulera frågeställningarna följande:
Finns det behov av denna produkt?
Vad förväntar sig konsumenterna av produkten?
Vad är det som gör att denna produkt är bättre ur ergonomiskt perspektiv jämfört med befintliga hjälpmedel på marknaden?

Innehåll

Sammanfattning
Abstract
1 Bakgrund
1.1 Syfte
1.2 Frågeställningar/Forskningsfrågor
2 Metod och Genomförande
2.1Tidsplan
2.2 Avgränsningar
2.3 Teoretiskt ramverk
2.4 Lagar och regler
2.5 Metod
2.6 Genomförande
3 Resultat
3.1 Materialval
3.1.1 Fysikalisk data
3.1.2 Resursoptimering
3.2 Kravspecifikation
4 Diskussion
4.1 Slutsatser
4.2 Förslag till fortsatt arbete
5 Källförteckning
Bilaga A1
Bilaga A2
Bilaga B
Bilaga C
Bilaga D

Utdrag

Sammanfattning
Vi har varit bilintresserade under större delen av våra liv och kände därmed att vi var intresserade av in mer inom detta ämne. Vi funderade på hur vi kunde ”vidareutveckla” eller eventuellt komma upp med någon ny och bra idé. Vi bestämde oss för att kontakta ”NEVS” för att få lite idéer om vad man kunde arbeta med. Där kom dem fram med att vi kunde utveckla någon form av hjullyft som skulle göra det enklare och även mer ergonomiskt för personer som arbetar med bland annat däckbyten.

Först gjordes en enkätundersökning för att se om det fanns däckverkstäder som var i behov av en hjullyft som vi var på väg att utveckla. Efter detta drog vi slutsatsen att vi ville avgränsa oss på diverse punkter och riktar även in oss efter svaren vi fick ifrån ”Volvo Brandt”, då vi fick mycket positiv kritik om hjullyften. Sammanfattning av vad för slags avgränsningar vi har gjort står längre ner i rapporten. Vi fick även frågor om hur denna maskin skulle fungera från andra firmor, till exempel hur den skulle vara konstruerad och om den skulle vara stationär eller mobil.

Under tiden vi lämnade ut enkäten och inväntade svar, satte vi oss ner och började skissa på hur den skulle se ut och även hur den skulle fungera. Förslag på olika funktioner. Och hur själva konstruktionen skulle se ut.

Efter undersökningen satte vi oss och började att skriva på rapporten. Vi utgick från frågeställningarna vad som förväntas från denna produkt, vad konsumenterna förväntar sig av produkten och vad som gör att denna produkt är bättre ur ergonomisk synpunkt jämfört med de produkter som finns på marknaden nu.

Denna produkt är först och främst lämpad för däcksfirmor och bilverkstäder. Produkten är designad så att den ska vara mobil med hjul, men ska kunna sänkas ner så att den står fast på sin plats.

1 Bakgrund

Vi har valt att undersöka behovet samt utveckla en hydraulisk hjullyft, för att förenkla och ergonomiskt underlätta arbetet för bilmekaniker i verkstäder och däcksfirmor. Vi ansåg att arbetssättet i verkstäder var tunga, monotona och slitsamma för kroppen men mest ansträngande för mekanikernas ryggar.
Idén angående en hydraulisk hjullyft fick vi med hjälp av NEVS. Tyvärr hade de inte tid att handleda oss så de gav oss tips på ett arbetsmoment som bilmekanikerna i verkstäder har problem med, Vilket var tunga lyft vid hjulbyte. Där av gav dem oss förslaget att utveckla någon form av hjullyft.
Vi tog åt oss idén och ville hjälpa de som jobbar inom bilverkstadsbranschen med ergonomin för att minska förslitningsskador. Detta skulle då förbättra arbetssättet framför allt för de som jobbar varje dag med att lyfta upp och ner tunga bil hjul, vilket framgår i en artikel från tidningen ”Dagens arbete” där arbetsmiljöproblemet belyses... Köp tillgång för att läsa mer

Däcklyft | Elektrisk hjullyft | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Däcklyft | Elektrisk hjullyft | Rapport.