Dagen Svalnar & Vara vit mans slav | Analyserande frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Dagen Svalnar & Vara vit mans slav | Analyserande frågor och svar

Analyserande frågor och svar om dikterna "Dagen svalnar" av Edith Södergren samt "Vara vit mans slav" av Sonja Åkesson, som kort berättar om verkens språk och budskap.

Lärarens kommentar

Mycket bra!

Elevens kommentar

Jag gjorde några stavfel, men det är nog ingen större fara.

Innehåll

Dagen svalnar
1.Ge exemple på bildspråk i dikten.
2.I den sista strofen ställer författaren ting mot varandra. Vad tror du att dessa ting
symboliserar?
3.Vad vill författaren säga med den här dikten?

Vara vit mans slav
1.Hur är språket i dikten?
Är orden vackra, poetiska, fula, vardagliga, högtidliga?
Varför tror du att författaren har valt just det här språket?
2.Vad tror du är författarens budskap?
3.Vilka stilfigurer använder sig författaren av?

Utdrag

Jag tycket att språket är ganska vardagligt och lätt i dikten.
För att den här dikten handlar om äktenskapsfrågan och äktenskapsfrågan handlar om små saker i vardagslivet. En annan aspekt är att författaren vill visa att frun har en låg position och ett eländigt liv i äktenskapet. Jag tror att ett annat resonemang är att den... Köp tillgång för att läsa mer

Dagen Svalnar & Vara vit mans slav | Analyserande frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.