Varför dagens elever inte klarar skolan | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 2
 • Svenska 2
 • VG
 • 6
 • 1265
 • PDF

Varför dagens elever inte klarar skolan | Utredande text

En enklare, utredande text där eleven undersöker varför dagens elever inte klarar skolan. Med utgångspunkt i ett antal olika artiklar lägger eleven främst fokus på bristande engagemang från föräldrar och höjda kunskapskrav. Vidare så föreslås lösningar på problemet.

Innehåll

Varför klarar inte dagens elever skolan
- Inledning
- Problemformulering
- Orsaksanalys
- Följder
- Tänkbara lösningar
-- Lösning 1: ”Läsa och uppmuntra barnen att läsa själva”
-- Lösning 2: ”Fler lärare och mindre klasser”
-- Lösning 3: ”Att ha specialpedagog i skolan”
- Sammanfattande avslutning
-- Varför lyckas inte eleverna?
-- Är det höga krav som är orsaken?
- Källor

Utdrag

Problemet blir bara större och större, många elever hoppar av skolan. Skolpsykologen Alf B Svensson (2013). Föräldrarna avgör hur barnen lyckas i skolan. Aftonbladet, 19 augusti. Han berättar att det inte handlar om vilken skola barnen går i, klassens storlek eller lärarnas skicklighet utan föräldrarnas engagemang är det viktiga i det hela.
Enligt SVT nyheter, Nytt bottenrekord för svensk skola publicerad (7 september 2014) så visar nya siffror att andelen elever i procent som inte får godkänt i nionde klass motsvarar 13.1% och dessa elever således inte klarar av den obligatoriska behörigheten för att komma in på gymnasiet. SVT nyheter publicerade (7 september 2014) en artikel som berättar om att antalet elever i procent som inte kommer in i gymnasiet bara ökar och ökar för varje år som går. Det visade sig att siffran hade stigit från 8.6% år 1998 till 10,8 % 2005.
DN skriver i sin artikel, Ökade kunskapskrav slår hårt mot elever (10 augusti 2014) att dagens elever har svårt att klara av skolan och studierna på grund av att skolan ställer för höga krav på eleverna. Där skriver de också om att elever ser skolan som en ”plåga” och inte som en ljusare väg ut till arbetslivet... Köp tillgång för att läsa mer

Varför dagens elever inte klarar skolan | Utredande text

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2017-02-09
  Skriven av Lärare Universitetet och Högskolan
  så braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2015-12-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Intressant men lite långt.
 • 2017-02-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  ganska braaaa , rekomenderar
 • 2015-12-17
  Skriven av Studerande på Termin 7
  Rddddsddsddwdddwededdwdwdseddw