Dammbygget i Kina | Fördjupningsuppgift | Geografi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Geografi 1
  • C
  • 3
  • 1274
  • PDF

Dammbygget i Kina | Fördjupningsuppgift | Geografi

En kort och enkel fördjupningsuppgift som handlar om fördelar och nackdelar kring dammbyggen i Kina. Här resoneras kring dammbyggena utifrån debatten i Kina kring ämnet och elevens egna tankar.

Innehåll

- Varför bygger man dammbyggnader? Fördelar.
- Nackdelar med att bygga dammen
- Politik
- Åsikter
- Slutsats
- Källkritik

Utdrag

NACKDELAR MED ATT BYGGA DAMMEN
Damm bygget medför inte bara positiva saker, det finns även negativa saker med att bygga en damm. Att bygga en damm betyder att stora delar av naturen, djuren och växtlivet tar skada. Tillexempel, Fiskarnas vandring tillbaka till sina lekställen har störts av vibrationer som dammen ger ifrån sig. Detta påverkar även människors försörjningsmöjligheter. Lite kort fattat, Dammbygget: Försämrat fisk, försämrat vattenkvalité och lägre vattenstånd i floden. Sjukdomar som malaria kan även spridas. Om man ska tillexempel bygga en damm i ett land som är kallt som Sverige så kommer hela processen stoppas på vintrarna eftersom vattnet kommer frysas. Människor måste även flytta från sina hem, massor av städer och byar försvinner. Man måste bygga fler ställen att bo i till de människorna som tvingades att fly hemifrån för damm bygget. Gamla historiska byggnader eller... Köp tillgång för att läsa mer

Dammbygget i Kina | Fördjupningsuppgift | Geografi

[0]
Inga användarrecensioner än.