Daniel Defoe | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 1
 • Svenska 1
 • B
 • 4
 • 1211
 • PDF

Daniel Defoe | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om den brittiske upplysningsförfattaren Daniel Defoe. Eleven redogör för hans liv och uppväxt, tiden då han levde, samt hans författarskap och mest kända verk Robinson Crusoe. Avslutningsvis diskuterar eleven hur Defoe har påverkat samhället med sin litteratur.

Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Tycker den är bra.

Innehåll

Daniel Defoe

- Bakgrund
- Genombrottet
- Robinson Crusoe
- Egna Livet och Tiden då författaren levde
- Hur Daniel Defoe påverkat oss

Utdrag

Många av upplysningens filosofer ansåg att ett rättvist samhälle skulle skapas om människan bara använde sitt medfödda förnuft och Daniel Defoe var en av de filosoferna.
Daniel Defoe har verkligen påverkats av sin samtid för han skrev hela tiden om politk och hur vi skulle förbättra vårt samhälle genom att använda förnuftet.
Det är samma sak i... Köp tillgång för att läsa mer

Daniel Defoe | Fördjupningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-10-31
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  goooooooooood :))))))))))))))