Det danska språket | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Svenska 2
  • D
  • 7
  • 1847
  • PDF

Det danska språket | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om det danska språket, som diskuterar dess ursprung, historia och utveckling. Arbetet tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Hur ser det danska språkets ursprung ut?
- Hur ser det danska språkets utveckling – Varför ser språket ut som det gör idag?
- Hur har danskan påverkats av andra språk och vad har det har det haft för inflytande på andra språk?

Innehåll

Det danska språket - Ursprung, historia och utveckling

- Inledning
- Frågeställningar
- Avhandling
- Historia
- Ursprung
- Vikingatid (700-1200-talet)
- 1200-1600-talet
- 1600- Sent 1900-tal
- Danskan idag
- Avslutning
- Källförteckning

Utdrag

Inledning
Danmark är ett av de länder i Norden som vi svenskar har nära sammarbete med på diverse områden. Våra kungahus står nära och vår politik sammarbetar för att gynna vår nordliga hörna i Europa. Dörrarna står även öppna vid vår riksgräns för de medborgare som önskar kliva över på andra sidan av karriärssyfte eller studiesyfte.
Danmark och Sverige har mycket genemsamt och våra likheter i språket är ett av dessa exempel. Trots vår nära relation med grannlandet, så kan jag inte påstå att jag vet särskilt mycket om varken landet eller det danska språket. Därmed har jag valt att skiva en uppsats med fokus på danskan och dess ursprung, historia och utveckling.

Avhandling
I denna uppsats kommer jag att beskriva och analysera det danska språket.
Jag kommer att titta på språkets historia, hur det har utvecklats genom tiden och vad det har resulterat i (dvs hur språket ser ut idag. Jag kommer även kort gå in på vad som eventuellt påverkar det danska språket i dagsläget och hur detta kan påverka språket i framtiden.

Historia
Ursprung
Danskan härstammar ursprungligen från urnordiskan. Urnordiskan är språket som fram till vikingatiden talades i vad som idag är Sverige, Norge och Danmark. Detta är det äldsta nordiska språket som man känner till idag. Detta språk hade inte några större dialektskillnader, utan uppfattades på de flesta håll som en gemensam nordiska, även kallat danskt tungomål... Köp tillgång för att läsa mer

Det danska språket | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.