Danska och svenska - En språklig jämförelse | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Svenska 3
 • Inget betyg givet
 • 8
 • 1799
 • PDF

Danska och svenska - En språklig jämförelse | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete med fokus på språk, som jämför det danska och det svenska språket. Eleven avser att utreda om språkförståelsen mellan danska och svenska idag är lika stor som förr, samt vilka likheter och skillnader som finns mellan språken. Eleven diskuterar även sannolikheten för det engelska språket att få en större betydelse för att de nordiska ländernas kommunikation, och utgår från följande frågeställningar:

• Vad har danskan för ursprung?
• Vilka likheter respektive skillnader existerar mellan svenskan och danskan?
• Hur ser det danska språkets utveckling ut?
• Vad har danskarna för åsikter om det svenska språket?

Innehåll

Det lille Danmark med et særligt sprog

- Sammanfattning
1. Inledning
1.1 Syfte
1.2 Frågeställningar
2. Bakgrund
3. Metod och material
4. Resultat
5. Diskussion
6. Slutsats
- Källförteckning

Utdrag

Idag tillhör både danskan och svenskan det östnordiska språket. De delar ungefär 90 % av de skrivna orden, dock med små stavningsskillnader. Den danska skriften och uttalet har större avstånd till skillnad från svenskan, där uttalet är mer likt stavningen. Följden av det är att svenskar har svårare att förstå talad danska än skriven danska. Till exempel förkortar danskarna en del ljud, det vill säga, de drar ihop orden. Även ett annorlunda uttal... Köp tillgång för att läsa mer

Danska och svenska - En språklig jämförelse | Fördjupningsarbete

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-31
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Mycket tydliga källhänvisningar och tydliga formuleringar.
 • 2015-11-28
  Bra beskrivelse och jämföring