Datorspels påverkan på ungdomar | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Gymnasiearbete
 • C
 • 13
 • 3377
 • PDF

Rapport: Datorspels påverkan på ungdomar | Gymnasiearbete

Ett gymnasiearbete, där eleven undersöker datorspels påverkan på ungdomar. Detta görs dels genom att ge en historisk bakgrund samt genom genomförandet av en intervju med fem ungdomar (mellan 12-16 år) där de får frågor kring sitt datorspelande. Eleven tar bland annat utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Vad väljer ungdomar helst att sysselsätta sig med på fritiden?
- Varför spelar man?
- Vad är det som är roligt med att spela?
- På vilket sätt påverkas ungdomar av spelandet?

Innehåll

DATORSPELS PÅVERKAN PÅ UNGDOMAR
- Abstract
- Inledning
- Motivering
- Syfte
- Frågeställning
- Avgränsning
- Forskningsläge
-- Bakgrund
-- Historisk bakgrund
- Teori
- Metod
- Material
- Resultat
-- Vad barnen helst väljer att sysselsätta sig med på fritiden
-- Var spelar man?
-- Vad är det som är roligt med att spela?
-- På vilket sätt påverkas ungdomar av spelandet?
- Diskussion
- Slutsats
- Källförteckning
- Bilaga

Utdrag

INLEDNING
Jag har valt att rikta in mig på dagens ungdomar 12-16 år och deras spelvanor. Jag ska undersöka vilken påverkan spelandet har utifrån ett Socialt perspektiv. Jag tycker det ska bli intressant för att jag dels själv spelar men också för att just spelandet har blivit en sån stor del utav ungdomars liv därför tycker jag det är viktigt att få reda på hur det påverkar en.

---

Resultat från intervjuer med Ungdomarna:
Ungdomarna har interjuvats med syftet att ta reda på hur de påverkas av allt datorspelande. Vad har de för erfarenheter och vad känner dem av för påverkan. Vilka aktiviteter gör de på sin fritid och varför. Varför spelar dem? och vad är det egentligen som är så roligt? För att ta reda på vad ungdomarna höll på med under fritiden, ställdes just den frågan i början av interljuven för att sedan gå vidare till mer datorspelrelaterade frågor.

Vad barnen helst väljer att sysselsätta sig med på fritiden:
Ungdom A: ” När jag slutat skolan brukar jag gå hem och spela LoL med polarna innan vi ska på fotbolls träning.'' Utifrån ovanstående citat så visar det sig att ... Köp tillgång för att läsa mer

Datorspels påverkan på ungdomar | Gymnasiearbete

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  väldigt bra! Det saknas bara några källor men annars så är det bra.
 • 2015-04-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Hjälpande då jag behövde hjälp angående en sak
 • 2016-10-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt stor inspiration till en fördjupningsuppgift, tack !
 • 2016-04-16
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bra jobbat enkel gav mig godkänt'