De, dem och dom i framtiden | PM

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Svenska 3
  • A
  • 2
  • 798
  • PDF

PM (Promemoria): De, dem och dom i framtiden | PM

Ett PM som diskuterar hur formerna de, dem och dom kommer att användas i framtiden. Eleven lyfter fram olika skribenters argument, tankar och åsikter.

Utdrag

Länge har läsare och skribenter vredgats över användandet av ordformerna de, dem och dom. Många upplever det svårt att veta vilken form som ska användas vilket leder till många grammatiska stavfel. Idag debatteras det livligt om skriftspråksformerna de och dem ska tas bort och istället införa talspråksformen dom i både tal och skrift. Språket är inte konstant utan förändras ständigt. Frågan är därför följande; hur kommer de, dem och dom att användas i framtiden?

Inledningsvis har bruket av dom varierat genom tid. Enligt Svenska språknämnden (Språkriktighetsboken, 2005) ökade bruket av språkformen dom under 1960-talet och 1970-talet i så hög grad att man förutsåg att den dominerande språkformen skulle konkurrera ut de och dem. Dock skedde inte det förväntade och bruket av dom minskade i popularitet i slutet av 1900-talet. Svenska språknämnden tar även upp två argument som anhängare av dom-reformen, de som vill se en förändring i skriftspråket, brukar ta till sig. De menar på att det för det första... Köp tillgång för att läsa mer

De, dem och dom i framtiden | PM

[0]
Inga användarrecensioner än.