De fyra källkritiska kriterierna | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Historia 1b
  • B
  • 6
  • 2470
  • PDF

De fyra källkritiska kriterierna | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift där eleven har valt att analysera två olika källor, en från Wikipedia och en från nationalencyklopedin. Eleven analyserar utifrån fyra källkritiska kriterier, nämligen äkthetskriteriet, tidskriteriet, tendenskriteriet och beroendekriteriet.

Innehåll

Äkthetskriteriet
Tidskriteriet
Tendenskriteriet
Beroendekriteriet
Sammanfattning
Jämförelse mellan källorna

Utdrag

Jag har tillsammans med en klasskamrat studerat mjölksyra och ska här analysera två stycken av källorna vi använde oss av. Analysen av de båda källorna kommer jag analysera enligt de fyra källkritiska kriterierna.
Jag börjar med att analysera källan http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/mj%C3%B6lksyra

Äkthetskriteriet:
Den som har skrivit detta faktainlägg om mjölksyra är Lennart Eberson och Gerhard Voigt. Vi vet inget mer om författarna mer än att de är några av landets främsta ämnesexperter och att de är specialiserade inom bland annat ämnet mjölksyra. Det finns däremot både kontakt information och en hel del information om företaget och hur det jobbar. Det spelar stor roll ifall det finns kontaktinformation på hemsidan eller inte, det påverkar äktheten på sidan rätt rejält, här finns det mycket information om företaget, lite om personerna som skriver och en del av hur man når företaget osv, det gör källan mer pålitlig.
Det finns gott om fakta utan åsikter vilket gör att inte skulle kunna vara vinklad på något sätt. Faktan är väl detaljerad och framhäver omfattad och välformulerad fakta. Återigen nämner jag det att författaren har väldigt goda kunskaper om det dem skriver om. Det gör att innehållet på denna hemsida blir väldigt trovärdigt (rimligt).
Det sättet du kan kontrollera informationen är genom att kontakta företaget, eller börja jämföra med andra källor som också verkar vara trovärdiga.

Tidskriteriet:
Eftersom innerhållet inte handlar om någon historisk händelse så har inte faktan publicerats i någon samtid eftersom det hela tiden forskas om just mjölksyra, Det vill säga att faktan på sidan uppdateras med jämna mellan rum eftersom forskning fortfarande pågår. Så det som är skrivet på sidan idag kan vara helt motbevisat om 10 år, det påverkar inte sidans trovärdighet idag men om inte sidan uppdateras med ny fakta när bevis via forskning utförs kan sidan bli allt mer otrovärdig.
Idag är sidan väldigt väl detaljerad och omfattande eftersom sidan är uppdateras relativt nyligen, det är bra att man kan välja både den ”korta” varianten där texten är ganska sammanfattad och grundläggande och även den ”längre” där den är extra detaljerad och väldigt omfattande. Källan uppdateras varje dag, ibland så kollar de bara till sidan och uppdaterar och ibland tar de bort/lägger till fakta som eftersom det hela tiden forskars kring ämnet.

Tendenskriteriet:
Avsändaren är en författare som är en ämnesexpert på dels området om mjölksyra men även inom andra ämnen, texten presenteras i endast fakta så det är inte skrivit med några egna åsikter och är heller inte vinklat på något sätt. Tecken på trovärdig i den här .... Köp tillgång för att läsa mer

De fyra källkritiska kriterierna | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.