Debattartikel: Stoppa kriget i Syrien

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Svenska 1
  • A
  • 2
  • 683
  • PDF

Debattartikel: Stoppa kriget i Syrien

En debattartikel angående flyktingkrisen som uppmanar EU att inte bara ta emot flyktingar som behöver hjälp utan också jobba för att lösa ursprungsproblemet - att stoppa kriget i Syrien.

Lärarens kommentar

Du har lyckats mycket bra med din artikel! Du har en tydlig disposition med rubrik, ingress, inledning, arg 1, arg 2, motargument, arg 3 och avslutning. Din tes är tydlig och argumenten väl valda, med både fakta- och känsloargument. Du stärker också dina argument med hjälp av fakta från relevanta källor och du har en korrekt och snygg källhänvisning. Språket är objektivt och välformulerat och passar väl in i denna genre.

Utdrag

Lös problemet vid kärnan

Konflikten i Syrien är nu inne på sitt femte år och en lösning på den politiska osämjan är fortfarande mycket avlägsen. Det räcker inte med att ta emot flyktingar, vi måste också ställa frågan hur vi mer aktivt kan bekämpa IS och rädda människoliv på plats.

Varje dag hör man om hemskheterna i den pågående flyktingkrisen. I och med den senaste veckans utveckling kryper kriget i Syrien, som redan berör ett stort antal svenskar, ännu närmare vårt land. Kriget ställer ökande krav på vårt samhälle. Enligt migrationsverket har ungefär 75 000 ansökningar om asyl i Sverige inkommit under 2015. Under 2013 ansökte 55 000 om asyl i Sverige. Ökningen på två år är alltså 36 %. Migrationsverket statisk uppger även att under vecka 42 detta år har ungefär 9500 människor sökt asyl i Sverige varav majoriteten kommer från Syrien. I och med denna statistik bör vi fundera på hur vi ska attackera grundorsakerna till att människor tvingas fly.

Ett första argument är att det inte hjälper bara att ta emot flyktingar. Aleksander Gabelic, ordförande i svenska FN-förbundet, resonerade i artikeln ”Omvärldens passivitet skapar flyktingkrisen” som publicerades i SVT (13 september 2015) att i Sverige och... Köp tillgång för att läsa mer

Debattartikel: Stoppa kriget i Syrien

[0]
Inga användarrecensioner än.