Millenniemålen (FN) - Debattinlägg

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 2
  • D
  • 1
  • 330
  • PDF

Millenniemålen (FN) - Debattinlägg

En kort, argumenterande text i form av ett debattinlägg, där eleven diskuterar fördelarna med de s.k. Millenniemålen (framförda av FN). Fokus här ligger bland annat på minskad fattigdom och sjukdom samt ökad utbildning och jämställdhet.

Utdrag

"Hade det inte varit för milleniemålen hade världens torftighet fortfarande ökat. Tack vare milleniemålen har den nu sjunkit och på ett världsomfattande sett så har fattigdomen aldrig varit lägre än idag. Man hade som mål år 2000 att man skulle halvera fattigdomen från 46% till 23%, Som det ser ut nu så kommer man lyckas med detta och fattigdomen ska sjunkit med hela 15% till år 2015. En ökad välfärd i U-länderna har bidragit till att Medelklassen växer och den ekonomisk tillväxten fortsätter. Samtidigt som fattigheten minskat så har även sjukdomar som HIV och malariadödsfallen reducerats. Dom som drabbas utav HIV kan få bromsmediciner i ett tidigare stadie."... Köp tillgång för att läsa mer

Millenniemålen (FN) - Debattinlägg

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2014-04-29
    Allt är bra!! jag gillar mitt eget sätt att arbeta!