Dagens ungdomar är lata och bortskämda | Argumenterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Svenska B
 • MVG
 • 2
 • 839
 • PDF

Dagens ungdomar är lata och bortskämda | Argumenterande text

En argumenterande text som, med utgångspunkt i Bert Karlssons debattinlägg "Dagens ungdomar är lata och bortskämda", besvarar kritik kring ungdomsarbetslöshet.

Utdrag

Hur kan en ungdom på tre decennier gå ifrån att vara flitig och arbetsvillig till att bli en slö soffpotatis, den frågan ställer jag mig. Vad är det som i sådana fall har varit orsakerna till denna dystra utveckling. Är det vår hjärna som under loppet av dessa decennier har genomgått en så drastiskt förändring så vår inställning till arbete ändrats i grunden? Eller är det kanske så att omgivningen förändrats i takt med att samhället utvecklats som är förklaringen till stormen mot dagens unga och dess bristande arbetsvilja.
Jag anser att dagens unga till viss del har sämre arbetsmoral än äldre generationer. Vad jag dock vill trycka på är att dagens unga inte rimligtvis kan ställas till svars för det påståendet. De skyldiga är vår omgivning. Med omgivning menar jag samhällsutvecklingen, jag menar vår föräldrageneration, jag menar den styrande makten.
Det finns alltid en bakomliggande anledning till alla företeelser vi ser. När Bert Karlsson i artikeln Dagens ungdomar är lata och bortskämda1, rasar över den varande... Köp tillgång för att läsa mer

Dagens ungdomar är lata och bortskämda | Argumenterande text

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2014-02-22
  Det som är bra är att ma får en guidening hur en uppsats ska nå höga betyg. Den del som gav mig mest inspiration och hjälp var helheten i uppsatsen (inte någon speciell del). Inte vad jag kan se, så saknas det ingenting.
 • 2015-04-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Språket och innehållet var bra. Den gav mig mycket inspiration inom ämnet "lata ungdomar"!
 • 2017-02-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra språk och relevant innehåll. tack!
 • 2016-11-27
  hade ettttttt brrrrrrarraaaaaaaa språk