Definition av begreppet "art" | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Kemi A
  • A
  • 3
  • 1202
  • PDF

Definition av begreppet "art" | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift i Kemi A, där eleven problematiserar begreppet "art" (ett begrepp som användas i relation med både djur och växter). Eleven definierar sedan begreppet art utifrån ett antal olika perspektiv: morfologiska, biologiska och fylogenetiska. Vidare så diskuterar eleven även hur människor påverkar artutvecklingen, samt vilka konsekvenser en otydlig definition av "arter" kan leda till.

Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Mycket bra, inga oklarheter.

Utdrag

"Art, ett märkligt ord:

Vi stöter på ordet art lite då och då. Ett ord som är oundvikligt och som vi tycker är självklart. Men är den så enkelt att definiera som vi tror och kan vi med god säkerhet kategorisera in olika djur och växter i olika arter. När man funderar blir det mer och mer luddigt.

Redan på 1700 talet använde sig Linné av den morfologiska art begreppet för att kategorisera in djur och växter i olika arter. Genom morfologin, vilket innebär utseende, kunde han skilja på olika djur och växter och sedan sätta in de i lika arter. Men det uppstod fel då individer av samma art kan ha olika utseende, exempel på det är ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Definition av begreppet "art" | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.