Demokrati är alltid bättre än diktatur | Argumenterande tal

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Samhällskunskap 1b
  • B
  • 3
  • 1572
  • PDF

Demokrati är alltid bättre än diktatur | Argumenterande tal

Ett argumenterande tal som handlar om att demokrati alltid är bättre än diktatur. Eleven tar upp flera argument, till exempel åsiktsfrihet, yttrandefrihet och rättssäkerhet. Eleven tar också upp motargument.

Utdrag

Retorisk fråga:​ Vem vill leva i ett diktatoriskt samhälle? Vill du att någon ska bestämma över ditt liv?

Visste ni att det finns många människor på andra delar i världen som inte har någon form av fred, trots att det finns många länder där människor förföljs för sina åsikter och där fria val inte tillåts. ​I Tunisien, Egypten, Yemen och Syrien, kämpar de och dör för rösträtt och demokrati.
Men ​för många människor i västvärlden är fred, demokrati och mänskliga rättigheter självklara inslag i vardagen. En av de demokratiska rättigheterna är att uttrycka åsikter i tal och skrift. Medborgare i ett demokratiskt samhälle har rätt att göra sin röst hörd för att påverka sin egen situation, genom att välja mellan flera partier. ​Med det vill jag egentligen säga att demokrati är alltid bättre än diktatur.

Men vad betyder ordet demokrati?
Ordet demokrati betyder folkstyre och kommer från det grekiska ordet demos (folk) och kreti (styre). Tanken med det är att all makt ska utgå från folket. I antikens Grekland, i stadsstaten Aten samlades alla fria män på torget och diskuterade olika samhällsfrågor. Beslut togs genom att man röstade för eller emot olika förslag, detta kallas för direktdemokrati eftersom man röstade och där med togs... Köp tillgång för att läsa mer

Demokrati är alltid bättre än diktatur | Argumenterande tal

[0]
Inga användarrecensioner än.