Demokrati | Argumenterande tal

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Svenska 1
 • B
 • 2
 • 586
 • PDF

Demokrati | Argumenterande tal

Ett argumenterande tal där eleven redogör för vikten av ett demokratiskt samhälle, och varför en demokrati är bättre än diktatur, med utgångspunkt i en rad olika samhällsaspekter.

Utdrag

I ett diktatoriskt land fattas alla beslut snabbare eftersom frågorna inte behöver röstas på och diskuteras. Visst kan man tycka att det är bra att ett beslut sker snabbt, enkelt och utan protester men undersökningar visar att i länder med diktatur så är upp till 90 % av befolkningen missnöjda med diktatorns beslut. Är det värt att i princip hela folket ska tycka att besluten som görs är... Köp tillgång för att läsa mer

Demokrati | Argumenterande tal

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2014-11-02
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Mycket bra exempel på ett tal med bra argument och motargument. Inledningen och argumentationen är speciellt bra. Huvuddelen gav mig mycket inspiration till upplägget på mitt eget tal. Källor till fakta saknas, och hade varit intressant att ta del av.