Demokrati och diktatur | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Samhällskunskap 1b
  • C
  • 6
  • 1890
  • PDF

Demokrati och diktatur | Frågor och svar

Frågor och svar om demokrati och diktatur. Frågorna behandlar bland annat Sveriges riksdag i förhållande till EU, demokratiska länder och deras förhållande till odemokratiska länder och hot mot demokrati.

Innehåll

Demokrati och diktatur

1. Kan riksdagen fatta beslut om att införa diktatur och därmed avskaffa sig själv? Vad förhindrar i så fall ett sådant beslut?
2. Många politiska beslut har flyttats från den svenska riksdagen till EU. Tycker du att denna utveckling är bra eller dålig?
3. Är det alltid önskvärt att demokratiska länder försöker påverka odemokratiska länder i demokratisk riktning?
4. Vilka är de största hoten mot demokrati? (terrorism, lågt valdeltagande, nynazism och annan extremism, politikerförakt osv.?)

- Källförteckning

Utdrag

"1. Kan riksdagen fatta beslut om att införa diktatur och därmed avskaffa sig själv? Vad förhindrar i så fall ett sådant beslut?

För att besvara frågan kan det vara relevant att förklara vad diktatur innebär. Diktatur innebär att ett antal personer i samhället har rätten att bestämma allt som beslutas i landet utan någon som helst motstånd från någon annan. Med andra ord finns det ingen som helst frihet i ett land som styrs av diktatur. Man tar till sig alla ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Demokrati och diktatur | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.